Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Eirik Østvoll

Forskarstuderande

Eirik Østvoll
Forskarstuderande
eirik_ostvoll@hotmail.com


Avd för öron-, näs- och halssjukdomar vid Institutionen för kliniska vetenskaper (Mer information)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
0313429121
Besöksadress: Gröna stråket 9 5 vån SU/Sahlgrenska , 413 45 Göteborg

Om Eirik Østvoll

AVHANDLING- Tonsil Surgery - Register Studies of Complications and Outcome

Disputation:
Datum: 2019-12-06 Tid: 13:00 - 15:30
Plats: Föreläsningssal P2240 ”Waldemar Sjölander” Medicinaregatan 7A Göteborg
Huvudhandledare: Joacim Stalfors
Bihandledare: Ola Sunnergren
Opponent: Diana Berggren, Umeå universitet, Umeå
Betygsnämnd: Anders Elfvin, Morgan Andersson och Caterina Finizia

Länk till avhandlingen, och kort sammanfattning finns här på  profilsida

 

Komplikationsrapportering vid tonsilloperationer ger bättre beslutsstöd
I Sverige utförs årligen runt 13 000 halsmandeloperationer (tonsilloperationer), och de flesta som opereras är barn. Vanligaste anledningen till operation är att tonsillerna orsakar andningsbesvär om natten (snarkning och/eller andningsuppehåll) eller upprepade halsinfektioner. I Sverige tas all tonsillvävnad bort (tonsillektomi) i drygt hälften av fallen, och i övriga fall tas endast de utskjutande delarna av tonsillerna bort (tonsillotomi). Båda ingreppen kan kombineras med borttagande av körteln bakom näsan (adenoid). Vid all tonsillkirurgi finns risk för komplikationer, och efter smärta är blödning vanligast. Vanligtvis används en s.k. kall operationsteknik kombinerad med varm teknik (diatermi) för att stilla blödning under operationen. Men även kirurgi helt utan värme, eller enbart varma tekniker för att både ta bort tonsillerna och samtidigt stilla blödning förekommer. Källa SBU*

- Evidensunderlaget för att ta bort tonsillerna vid upprepade halsinfektioner är begränsat och bygger på studier utförda på få patienter och utvalda grupper med ovanligt många årliga infektioner. Detta vägs ofta mot en stor patientrapporterad nytta vid operationen. Det finns flera studier som visar att många blir av med sina halsbesvär över tid utan operation. Så syftet med min avhandling är att undersöka om tonsillektomi minskar antal vårdbesök på grund av halsinfektion över tid, samt att undersöka vilka som blöder efter operationen och hur hög andelen är och har varit över tid, säger Eirik Østvoll, är specialistläkare vid öron-, näs- och halskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

De siffror som rapporteras vad det gäller andelen som blöder varierar stort mellan 0–29 procent och riskfaktorer för blödning har i flera studier visats vara; högre ålder, manligt kön, operation vid infektionsrelaterade tillstånd, tonsillektomi jämfört med tonsillotomi, samt vid alla operationstekniker som tillför värme till såret.

Rapporteringar påverkar prioriteringar, livskvalité och sjukvårdsekonomi
- Det är viktig att kunna följa komplikationsrapporteringen för denna stora grupp patienter över tid, detta för att kunna kvalitetssäkra den erbjudna vården. Ökad kunskap kring önskade och oönskade effekter vid tonsillkirurgi ger bättre förutsättningar för att välja rätt patienter till operativ behandling, och ge patienter rätt information inför beslut om operation, som ju i slutändan är patientens eller vårdnadshavares val. Det ger också möjligheter för bättre prioriteringar inom en ekonomisk pressad sjukvård med begränsade resurser.

Han har forskat på registerdata, med totalt sett stora populationer, och använder flera olika svenska register; Patientregistret, det svenska kvalitetsregistret för tonsilloperation, vårddatabasen VEGA i Västra Götaland samt Dödsorsaksregistret*.

Blödning kan vara allvarligt och dödligt
Data från patientregistret (NPR) med över 250 000 tonsilloperationer, visade att antalet återinläggningar på grund av blödning efter operation nästan har femdubblats från 1987–2013. Inläggningarna ökade mest för vuxna och för de som tonsillektomerades för infektionsrelaterade besvär. Manligt kön, högre ålder, halsinfektioner som indikation och tonsillektomi som metod, identifierades som oberoende riskfaktorer för återinläggning för blödning.

- Riskfaktorerna var väntade, men den markanta ökningen i återinläggning för blödning var överraskande. Retrospektiva studier är inte optimala för att undersöka kausala samband, men det finns flera tänkbara förklaringar till resultaten. Värt att poängtera är dock att blödningsandelen faktiskt har sjunkit de senaste åren, vilket vi tror dels kan bero på aktiva insatser för förbättringar i regi av expertgruppen bakom det svenska kvalitetsregistret för tonsillkirurgi.

I ett annat delarbete studerades dödlighet vid tonsillkirurgi i Sverige. Två dödsfall inom 30 dager efter kirurgi blev identifierade av 82 527 operationer under perioden 2004–2011. Båda dödsfallen var barn, under 5 år, opererad med varm teknik, och dödsorsaken för båda var kvävning till följd av blödning.

Resultat som förvånade
- En av delstudierna visade att den kliniska effekten av tonsillektomi för halsinfektioner, totalt sett, var liten jämfört mot icke-opererade patienter, och av tveksam klinisk relevans. Majoriteten av patienterna hade inga eller bara ett vårdbesök för halsinfektion per år i uppföljningsperioden oavsett om de hade opererats eller inte. Effekten av kirurgi var däremot större hos patienter med många vårdbesök innan operation, hos barn jämfört med vuxna, samt första året efter kirurgi jämfört med år 2 och 3.

Studien visade också att i Västra Götalandsregionen opereras patienter, med förvånansvärt få kvalificerande vårdbesök, för halsinfektioner, färre än det som rekommenderas i nationella riktlinjer.

Mer information*
• SBU Jämförelse av tekniker vid operation av halsmandlar (tonsillektomi)
• NPR Nationella patientregistret
• NTSRS Tonsilloperationsregistret
Dödsorsaksregistret
• VEGA - Västra Götalandsregionens vårddatabas

Senaste publikationer

Systematic review of tonsil surgery quality registers and introduction of the Nordic Tonsil Surgery Register Collaboration
J. Ruohoalho, Eirik Østvoll, M. Bratt, V. Bugten, L. Back et al.
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Forskningsöversiktsartikel 2018
Forskningsöversiktsartikel

Increasing Readmission Rates for Hemorrhage after Tonsil Surgery: A Longitudinal (26 Years) National Study
Eirik Østvoll, O. Sunnergren, Joacim Stalfors
Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 4 av 4

2019

2018

Systematic review of tonsil surgery quality registers and introduction of the Nordic Tonsil Surgery Register Collaboration
J. Ruohoalho, Eirik Østvoll, M. Bratt, V. Bugten, L. Back et al.
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Forskningsöversiktsartikel 2018
Forskningsöversiktsartikel

Increasing Readmission Rates for Hemorrhage after Tonsil Surgery: A Longitudinal (26 Years) National Study
Eirik Østvoll, O. Sunnergren, Joacim Stalfors
Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 4 av 4

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2012-11-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?