Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Mottagna utmärkelser


Professor Peter Thomsen tilldelas Erna Ebelings pris 2019

PRIS: Nu har Svenska Läkaresällskapet (SLS) offentliggjort att Peter Thomsen, professor vid avdelningen för biomaterialvetenskap, är årets mottagare av Erna Ebelings pris 2019.

Han får priset " ..för framstående forskning inom området biomaterial. Forskningen har ett viktigt fokus på de biologiska processer som sker i gränsytan mellan implantat och celler och är mycket betydelsefull vid framtagningen av nya material för implantat. Thomsen uppmärksammas också för att ha byggt upp en stark forskningsinfrastruktur kring sitt område” Läs nyheten här


Roger Olofsson Bagge - årets mottagare av stipendiet ur Eva Selin Lindgrens minnesfond

För sjunde gången delade Eva Selin Lindgrens minnesfond ut sitt stipendium på
40 000 kronor. I År gick det till cancerforskaren Roger Olofsson Bagge, som även arbetar kliniskt som kirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han är också docent vid vår institution och ingår även i Sahlgrenska Cancer Center.  (Nyhetstext med kort sammadrag av Rogers föreläsning i samband med utdelningen kommer)

Lyssna på ett avsnitt i Sahlgrenskapodden där Roger Olofsson Bagge intervjuas om unika canceroperationer och vikten av forskning

Bild: Peter Naredi (prefekt) och Roger Olofsson Bagge


Gunhildur Gudnadottirs - årets avhandling vid vår institution

PRIS: Gunhildur Gudnadottirs avhandling “Paediatric sleep-disordered breathing - diagnostics and treatment” har utsetts till årets avhandling vid institutionen för kliniska vetenskaper 2018.

Det är Dr Arnt Vestbys Forsknings-Stiftelse som finansierar priset ”Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin” och det är efter rekommendation av bedömningskommittén och dekan Agneta Holmäng som pristagarna väljs ut. Läs mer i Akademiliv, och priset delas ut den 28 maj 2019.


Handkirurgen Martina Åhlén – bästa handledaren

Martina Åhlén, med dr och specialistläkare i handkirurgi, har blivit utsedd till bäste handledare av studenterna vid Sahlgrenska Akademin. Martina arbetar vid handkirurgiska kliniken och är sedan flera år engagerad lärare och handledare i delkursen i handkirurgi under kirurgiterminen. Priset delas ut av Sveriges läkarförbund Student Göteborg.
Som vinnare i Göteborg har hon även chans att bli årets handledare 2018 i en nationell tävling.
Läs mer i Nytt om namn i  Läkartidningen

Foto: Martin Byström


Eva Haglind och Marcus Lind får Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspriser

UTMÄRKELSER. Som ett led i sitt 200-års jubileum väljer Göteborgs Läkaresällskap att uppmärksamma två framstående kliniska forskare med varsitt personligt jubileumspris. Kirurgen Eva Haglind får priset för etablerade forskare och diabetesläkaren Marcus Lind får priset för yngre forskare. Priserna delas ut under läkaresällskapets jubileumssymposium den 6 november.
Läs hela nyhetstexten i Akademiliv


Henrik Hagberg prisas för sina insatser inom obstetrik och gynekologi

PRIS: Henrik Hagberg, professor i obstetrik och dessutom fakultetens prodekan, är årets mottagare av Bernt Kjessler priset från Svensk förening för obstetrik & gynekologi.

I motiveringen poängteras många av hans goda sidor, bland annat att han är en engagerad kliniker med omfattande forskning, och för sitt stora intresse att i alla situationer vara en god pedagog, som får andra att växa i hans närhet. Läs mer i Akademilivs notis


Grattis Jón Karlsson till årets kurslitteraturspris

PRIS: Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi utsedd. Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna
– Vår förhoppning är att boken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information o råd anpassade till svensk sjukvård och behandlingstradition, säger bokens redaktörer. En av de tre redaktörerna är Jón Karlsson, professor i ortopedi, vid vår institution och ansvariga för läkarutbildningen i ortopedi.
Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Läs Stundentlitteraturs pressmeddelande.


Furqan Ali Shah får pris för årets avhandling vid vår institutionen

UTMÄRKELSE: Hans avhandling “Osteocytes as indicators of bone quality - multiscale structure-composition characterisation of the bone-implant interface”, blir årets avhandling från vår institution 2017. Han disputerade 22 september, på avdelningen för biomaterialvetenskap.

Det är Dr Arnt Vestbys Forsknings-Stiftelse som finansierar priset ”Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin”. De gör det utifrån rekommendationer från bedömningskommittén och dekan Agneta Holmäng. Dels utnämns en avhandling vid varje institution, dels årets avhandling vid Sahlgrenska akademin totalt sett. Läs om årets avhandling i Akademiliv.
Prisutdelning sker 24 maj vid en Akademitillställning för särskilt inbjudna.
Bild: Disputationen på avdelningen för biomaterialvetenskap. Furquan i mitten, på andra bilden.


Ralph Peeker en av tre nya excellenta lärare vid Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin har i år utsett tre nya excellenta lärare där ibland Ralph Peeker, överläkare och professor i urologi, vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Göteborgs universitet har infört titeln excellent lärare som ett sätt att uppmärksamma lärares pedagogiska skicklighet i enlighet med Vision 2020. Från våren 2017 väljer fakulteterna själva när de börjar ta emot ansökningar för titeln excellent lärare. Torsdagen den 24 maj hade akademin en dag för fest och utmärkelser, då mottog Ralf sitt pris. Läs artikeln i Akademiliv och se på bilderna från utdelningen.


Mats Brännström – Wallenberg Clinical Scholars 2018

Mats Brännström, överläkare och professor i obstetrik och gynekologivid Sahlgrenska akademin och leder det banbrytande transplantationsprojektet av livmödrar där totalt åtta barn har fötts. Nu arbetar han på att minimera det kirurgiska ingreppet, motverka avstötning av livmodern och genomföra långsiktiga uppföljningar av alla inblandade.

Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Mats Brännström att genomföra långsiktiga medicinska och psykologiska uppföljningar av barn, kvinnor och donatorer för att säkerställa att de inte drabbas av några oönskade bieffekter. Ett av hans långsiktiga mål är att försöka skapa en livmoder från stamceller.
Läs mer om utmärkelsen
.


Eva Angenete har tilldelats Senior Clinical Investigator Award från Cancerfonden

Hon får SCIA för sitt projekt Improving the treatment for colorectal and anal cancer - studies evaluating and improving treatment and surgical techniques with an emphasis on Quality of Life.

- Utmärkelsen innebär att jag har fått möjligheten att forska och arbeta kliniskt fullt finansierad under flera år. För projektet innebär anslaget att jag kan fokusera min tid till mer forskning och att pengar från andra anslagskällor i större utsträckning kan gå till mina doktorander och till andra forskare som arbetar i projektet.

Hon får fullt finansierad forskningstid, för henne 50% av tiden, i 3 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år. Eva har sedan tidigare bidrag från Cancerforskningen för detta projekt. Läs nyhet från 2016


2017

Lena Sand Bown - årets avhandling inom Svensk Anestesiologi och intensivvård

Narkosläkaren Lena Sand Bown disputerade 2016, vid avd för anestesiologi och intensivvård med avhandlingen ”Haemodynamic management in liver surgery”.

Avhandlingen belyser olika tekniker, som - läkemedel, lägesförändringar, vätskeersättning och monitorering, så kallad ”goal-directed therapy”, för att minska blodtrycket i levercirkulationen och därmed minska blödning i samband med leverkirurgi med samtidig optimerad syrgasförsörjning till vitala organ.

- Resultatet av vår forskning har lett till en ca 50%-60% minskad blödning och transfusionsbehov vid våra leverresektioner och levertransplantationer på vår operationsavdelning, säger Lena Sand Bown.


Eva Angenete belönas med ”Svensk Kirurgisk förenings stora forskarstipendium

Vid Kirurgveckan i Jönköping nu i augusti fick docent Eva Angenete ta emot ”Svensk Kirurgisk förenings stora forskarstipendium”. Hon fick det för sin forskning om kolorektal cancer. Eva har varit ansvarig för flera uppmärksammade studier som utvärderar och utvecklar behandlingen av kolorektal cancer. Hon har publicerat sig i de mest prestigefyllda tidskrifterna som t.ex. The New England Journal of Medicine och Annals of Surgery.

- Det är en stor ära för mig och för min forskargrupp att jag har tilldelats detta pris. Det hjälper oss att fortsätta forskningen med fokus på att förbättra behandlingen för patienter med tjock- och ändtarmscancer och analcancer, säger Eva Angenete, avdelningschef för avdelningen för kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper

Prissumman kommer att användas till att starta upp två nya studier, en studie om icke-kirurgisk behandling vid ändtarmscancer och en studie om betydelsen av sociala medier vid en tjock- och ändtarmscancerdiagnos. Läs hela artikeln
 


Möt Erika Fagman, som skrev årets avhandling vid fakulteten

FORSKNING: Erika Fagmans avhandling förbättrade diagnostiseringen av protesendokardit, vilket gett omedelbar nytta för patienterna. Nu har hon tagit emot priset ”Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin”. Hon tycker själv att det känns bra att hennes forskning kan komma patienterna till nytta redan i dag. Erika Faman arbetar även kliniskt som thoraxradiolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset i det nya BOIC-huset.

Protesendokardit (PVE) är en infektion på och eller runt en inopererad hjärtklaffprotes, en protes du får till exempel på grund av förträngning i aortaklaffen. Diagnosen är ovanlig och drabbar framför allt äldre och oftast män (85%). Tillståndet är allvarligt och förenat med hög sjuklighet och dödlighet om den inte upptäcks i tid. Läs hela intervjun


Per Karlsson får Eva Selin Lindgrens minnesstipendium 2017

UTMÄRKELSE: För femte året delade Eva Selin Lindgrens minnesfond ut sitt stipendium på 40 000 kronor. Minnesfonden är instiftat för att uppmärksamma och främja miljövetenskaplig forskning och cancerforskning. Denna gång gick det till cancerforskaren Per Karlsson och hans forskning kring bröstcancer.

Stipendiet delades ut den 4 maj och i samband med detta höll Per Karlsson en kortare föreläsning. Han hade valt att tala om ett av sina forskningsprojekt som ligger inom området bioinformatik ”Anpassad strålterapi för bröstcancer baserat på biologiska signaturer”. Läs mer om stipendiet och föredraget
 


Banbrytande arbete med ledprotesregister gav internationellt pris

Henrik Malchau, Johan Kärrholm, Peter Herberts och Göran Garellick har fått det hedervärda priset "Kappa Delta Award/OREF Clinical Research Award" för sin forskning.

Pionjärerna Lars Lidgren och Peter Herberts skapade det som blev den globala modellen för nationella kvalitetsregister via Svenska knäprotesregistret (SKAR) och Svenska höftprotesregistret (SHPR). Under de senaste 15 åren har sedan ett flertal av författarna internationaliserat registerarbetet via NARA (Nordic Arthroplasty Register Association) och ISAR (International Society for Arthroplasty Registers) med målsättningen att via standardisering, harmonisering och globalisering skapa stora databaser och ytterligare förbättra evidensen runt proteskirurgi.
Läs hela artikeln

(Bild:Henrik Malchau)


Vinnare i Läkartidningen för artikeln om ABC vid näsblödning

VINNARE: Nu är Läkartidningens vinnare av Årets artikel 2016 i sex olika kategorier utsedda. Vinnaren i  Medicinens ABC/artikel av yngre skribent är Ulrika KE Svensson och Johan Hellgren vid avdelningen för öron- näs- och hals. Detta för deras artikel "ABC om Praktisk handläggning av näsblödning". Ett stort grattis!

Läs artikeln i Läkartidningen här nr 8/2016


Prestigefylld utmärkelse från European Society for Biomaterials

UTMÄRKELSE. Anders Palmquist, docent vid avdelningen för biomaterialvetenskap, på Institutionen för Kliniska vetenskaper, är årets mottagare av Jean Leray Award. Utmärkelsen är etablerad för att erkänna, uppmuntra och stimulera framstående unga forskare inom biomaterialområdet.

I sin forskning tittar Anders Palmquist på frågor som hur benvävnaden strukturellt är uppbyggd i anslutning till implantatytan, hur ytegenskaperna hos implantatet påverkar inläkningen, strukturen och sammansättningen i gränszonen och hur stark den mekaniska förankringen blir. 

– Genom att förstå hur benet bildas och påverkas av olika materialegenskaper så går det att optimera inläkningen av ett implantat, så att en tryggare och säkrare inläkning sker, med förkortad rehabilitering för patienten, säger Anders Palmquist.

Läs mer i AkademiLiv och på avd för Biomaterial
 


Jón Karlsson tog emot Nordiska medicinpriset

PRIS: Priset delades ut av H. K. H. Prins Daniel vid en ceremoni nu i Stockholm den 27 januari

" Professor Jon Karlsson vid Göteborgs universitet mottar priset för sin grundläggande forskning om bland annat ledbandsskador i fot- och knäled samt för att han på ett avgörande sätt höjt nivån på klinisk forskning inom ortopedi och idrottsmedicin med ett stort antal välgjorda studier."


– Helt fanatisk, helt otroligt kul, säger Jón Karlsson om dagen.Läs mer på Hovets egen webb och AkademiLiv

BILD: Prins Daniel tillsammans med mottagarna av Nordiska Medicinpriset 2015: Roald Bahr, Lars Engebretsen, Michael Kjær och Jon Karlsson.
Foto Lars Nyman


Lilla Fernströmspriset till Jonas Nilsson

UTMÄRKELSE: Jonas Nilsson, som leder en forskargrupp på Sahlgrenska Cancer Center, har utsetts till årets mottagare av Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

Enligt motiveringen har Jonas Nilsson gjort betydelsefulla studier av gener inblandade i cancerutveckling och identifierat potentiella målmolekyler för läkemedelsutveckling. Läs mer och lyssna på intervjun på Akademiliv

Bild:Jonas Nilsson. Foto: Elin Lindström Claessen/GU


Bästa avhandlingarna vid Sahlgrenska akademin 2014

 

PRIS:Nu är utnämningarna för bästa avhandlingar vid Sahlgrenska akademin klara. Pris för bästa avhandling vid institutionen för kliniska vetenskaper gick till Rebecka Arnsrud Godtman för avhandlingen;
Prostate cancer screening – aspects of overdiagnosis

Hennes forskning visar bland annat att en organiserad PSA-screening, som är fokuserad på de som har mest att vinna, kan minska risken att dö i prostatacancer med över 40 procent. Detta till skillnad från de spontana tester, som oftare leder till "överbehandling" av de män som får sin cancerdiagnos.
Läs mer i SA´s pressmeddelande
 

Läs även hennes artikel "Överdiagnostik vid prostatacancerscreening- riskfaktorer och förbättringsområden" i senaste numret av magasinet Onkologi i Sverige nr 3 2015, se sidorna 42-49.

Priserna delades ut vid en ceremoni den 26 maj 2015 


Dekanus Olle Lärkö och pristagaren Barbro LinderholmCancerforskaren Barbro Linderholm får årets Eva Selin-stipendium

PRIS: Eva Selins minnesfond är instiftat för att uppmärksamma cancergenetisk och miljöteknisk forskning. Årets stipendium på 40 000 kronor går till en bröstcancerforskare med internationellt genomslag.
Läs mer i Akademiliv


 

Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2017-01-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?