Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Erhållna bidrag


Eridan Rocha Ferreira får miljonanslag från Hasselbladsstiftelsen

BIDRAG. Eridan Rocha Ferreira, forskare verksam på avdelningen för obstetrik och gynekologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, är en av årets två mottagare av Hasselbladstiftelsens anslag till stöd för kvinnliga forskares vidaremeritering inom naturvetenskap. Anslaget ger henne en miljon kronor och möjlighet att etablera sig som en självständig forskare. Läs hela nyheten i Akademiliv


Tre från vår institutionen får VR-bidrag inom Medicin och hälsa

BIDRAG: Nu har Vetenskapsrådet offentliggjorde sina beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Medicin och hälsa 2019. Tre forskare vid vår institution får totalt 18,6 miljoner kronor för att forska kring bland annat svår syrebrist hos för tidigt födda, genetik och graviditetslängd, samt cellterapi mot melanom.
- Bidraget ger nu en trygghet när vi drar igång nästa steg i vårt forskningsprojekt, trygghet att anställa ytterligare forskare, säger Bo Jacobsson (bilden) professor i obstetrik och gynekologi, som är en av de tre forskarna. De två andra är Henrik Hagberg, professor i obstetrik och Jonas Nilsson, professor i experimentell cancerkirurgi. Läs hela nyheten.


Flera av institutionens forskare fick bidrag från Lundbergstiftelsen

BIDRAG. Lill Mårtensson, Jonas Nilsson, Michael Olausson, Ruth Palmer, Diana Swolin-Eide och Peter Thomsen får totalt nästan 17 miljoner kronor från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse till i första hand inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning för sin forskning inom områdena cancer, njursjukdomar och ortoped

Störst bidrag, fem miljoner kronor, går till Jonas Nilsson projekt om malignt melanom, där målet är att skapa cellterapier för patienter med cancerformen.

– Denna cellterapi har utvecklats genom vårt arbete med humaniserade djurmodeller, så kallade avatarmöss, och det är tillfredsställande att detta arbete nu tar ett steg närmare klinisk användbarhet, säger Jonas Nilsson.Läs hela artikeln i Akademiliv


SSMF-stipendier till två av våra unga forskare

UTMÄRKELSER: Svenska sällskapet för medicinsk forskning har delat ut 26 postdoktorala stipendier till unga forskare. Tre stipendier gick till forskare vid Göteborgs universitet. En av forskarna är från vår institution, Ganesh Vilas Shelke, Elin Bernson och Astrid von Mentzer kommer båda från institutionen för biomedicin. De får alla 850 000 kronor för två års forskning på heltid.
Läs pressmeddelandet från Göteborgs universitet.
Läs mer om deras forskning på SSMF's webbplats


Drygt 17 miljoner från Barncancerfonden

BIDRAG: 5 forskare vid kliniska vetenskaper är bland de 11 forskare vid Göteborgs universitet som får projektbidrag och anslag, sedan Barncancerfonden meddelat sitt bidragsbeslut för hösten 2018.

Projektbidrag: Jonas Abrahamsson – NOPHO-AML 2012 Behandlingsstudie av barn och ungdomar med akut myeloisk leukemi
Kliniska projektbidrag: Karin Mellgren - Behandlingsstudier på barn med B cells- och lymfoblast-lymfom; B-NHL 2013 och LBL 2018, Cecilia Petersen - NOPHO-CARE – en nordisk studie av överlevnadsfaktorer för barn med cancer och svåra blodsjukdomar, samt Magnus Sabel - CNS-tumörer hos barn. Epidemiologi, molekylär klassificering och överlevnad.
Planeringsanslag: Torben Ek - Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn (VSTB) (Anslag för verksamheten) och Karin Mellgren som får 2 anslag - Nordisk arbetsgrupp för utveckling inom Non Hodgkin Lymfom hos barn och ungdomar. - Barnonkologiska sektionens styrelse – fortbildning och internationell representation
Läs hela notisen i Akademiliv


VR klinisk behandlingsforskning – Barbro Linderholm deltar i två stora projekt

BIDRAG. Barbro Linderholm är medsökande för två av de projekt som nyligen fick medel från Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning. Projekten får totalt 35 miljoner, och handlar båda om att förbättra behandlingen vid olika former av bröstcancer.

– För att snabbt kunna få fram bättre behandlingar mot bröstcancer måste vi ha stora nationella samarbeten. Bröstcancer delas nu molekylärt in i ett flertal undergrupper och det är inte längre möjligt för enskilda forskargrupper att lösa relevanta forskningsfrågor på ett effektivt sätt, säger Barbro Linderholm, docent i onkologi och adjungerad universitetslektor vid Sahlgrenska akademin. Läs hela artikeln i Akademiliv.


34 miljoner från Cancerfonden till institutionen för kliniska vetenskaper

Cancerfonden delar ut närmare 630 miljoner till cancerforskning under nästa år. Av dessa går nästan hundra miljoner till Göteborgs universitet total sett och över trettiofyra miljoner till institutionen för kliniska vetenskaper. Se hela listan på våra forskare som fick bidrag
12 av våra forskare fick bidrag och Jonas Nilsson, från avdelningen för kirurgi, fick både projektbidrag och utökat stöd på totalt 10 350 000 kronor.

Bild:Jonas Nilsson och Lisa Nilsson, i SATMEG:s lab i Sahlgrenska Cancer Center. SATMEG står för Sahlgrenska Translational Melanoma Group. Foto:Anna Rehnberg


Sture Lindegren får "Proof of Concept within Life Sciences" från Vetenskapsrådet

Sture Lindegren, forskare och docent vid avdelningen för Radiofysik har beviljats bidrag, Proof of Concept inom livsvetenskaper 2018, från Vetenskapsrådet. Han får 950 000 kronor och är den enda sökande från Göteborgs universitet som får bidrag i år. Projekttiteln är Automatisk process plattform för produktion av [At-211]-Radiofarmaka och inom forskningsämnet Läkemedel.
Ta del av beslutet i sin helhet från VR's webb och läs även en artikel i Akademiliv


Peter Bernhardt får 3, 2 miljoner från Vetenskapsrådet

Peter Bernhardt professor vid avdelningen för radiofysik får VR-bidrag inom ämnesområdet ”Naturvetenskap och teknik”. Projektbidraget är på totalt 3,2 miljoner kronor fördelat över perioden 2019–2022. Den totala summan för ämnesområdet är på 52 miljoner.

Titeln för projektet är:
Nya responsmodeller och analystekniker för behandling och diagnostik med radioaktiva läkemedel

Läs mer om VR-bidragen i en central artikel på Göteborgs universitet. Du kan också läsa mer om VR-bidragen på Vetenskapsrådets egen webbplats
 


Institutionens forskare får 19 200 000 från Vetenskapsrådet

BIDRAG:41 forskare vid Göteborgs universitetet får dela på totalt strax över 190 miljoner i 2018 års utdelning från Vetenskapsrådet inom medicin och hälsa. Fyra av forskarna är från vår institution

Volkan Sayin får etableringsbidrag på 6 miljoner, de övriga tre får projektbidrag och dessa är Olov Ekwall som får 4,8 miljoner, Peter Thomsen får också 4,8 miljoner samt Gunnar Steineck som får 3,6 miljoner

Läs mer på vår webb och även en längre artikel i Akademiliv.

Bild: vänster Olov Ekwall och till höger Volkan Sayin
 


Furqan Ali Shah får bidrag från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

BIDRAG: Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har beslutat att ge stipendier till totalt 32 unga, extra lovande forskare i Sverige. Fyra av dessa är verksamma vid Sahlgrenska akademin bland dem Furqan Ali Shah, som är forskare på avdelningen för biomaterialvetenskap vid institutionen för kliniska vetenskaper. I sitt projekt ska han studera benvävnadens struktur och funktion, med fokus på naturliga gränszoner och omvandlingsprocessen av oorganiserat ben till organiserat ben under benläkning.
Länk till artikel i Akademiliv


Lundbergstiftelsen bidrar till avancerad utrustning

BIDRAG: IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har beslutat att ge totalt 18 miljoner kronor till forskare vid Sahlgrenska akademin, att köpa ny utrustning för. Tre av forskarna som får bidrag är från kliniska vetenskaper.

  • Lars Kölby - Stamceller inom plastikkirurgi, ryggortopedi och för att bota diabetes typ 1
  • Henrik Malchau- Ny röntgenmetod möjliggör noggrannare avbildning av skelettet med lägre stråldos
  • Michael Olausson - Prekonditionering och preservation av organ för transplantation
    Läs artikeln i Akademiliv


Helena Brisby får stort anslag från AFA försäkring

Kroniska ryggsmärtor är lite av en folksjukdom. Nu får forskaren Helena Brisby  möjlighet att utveckla metoder för förbättrad diagnostik och behandlingsutvärdering för personer med ländryggssmärta, via anslag på 4,5 miljoner kronor från AFA Försäkring.

Forskningsprojektet förväntas ge ny kunskap om ryggdiskar och avgöra om en patient med kronisk ryggsmärta bör opereras eller inte. En förhoppning är också att kunna ta fram en metod för att mäta effekten på disken vid fysisk träning, säger Helena Brisby. Läs pressmeddelande från AFAArtikel om projektet  i Akademiliv. 


Totalt fem miljoner till "Projektanslag barncancer och sjuka hjärtan"

FORSKNING: Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden delar tillsammans ut fem mkr till fyra forskningsprojekt för att öka kunskapen kring kopplingen mellan medfött hjärtfel och cancer och mellan barncancer och hjärt-kärlsjukdom. Två av forskarna är knutna till vår institution.

De två forskarna är; Britt-Marie Ekman-Joelsson  - Identifiering av riskfaktorer för uppkomst av posttransplantationslymfom. Samt Marianne Jarfelt - Övervakning av hjärtfunktion under och efter behandling för barncancer.
Läs mer på Läkemedelsvärldens webb och på Barncancerfondens webb.


Tre av våra forskare får anslag från Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden har beslutat att dela ut 14 miljoner kronor till tio forskningsprojekt i Göteborg. Forskningen kan få stor betydelse för de miljontals svenskar som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Tre av forskarna är från institutionen för kliniska vetenskaper, dessa är professor Sven-Erik Ricksten och forskaren Jonatan Oras båda från avdelningen för anestesiologi och intensivvård, samt docent Mårten Falkenberg, vid avdelningen för radiologi. Deras forskningsprojekt handlar om njursvikt vid hjärtkirurgiska ingrepp, Takotsubo syndrom eller  så kallat brustna hjärtan, samt riskfaktorer för hjärtsjukdom respektive perifer kärlsjukdom.
Ta del av anslagen och läs hela nyheten


Eva Angenete en av fyra som får etableringsstöd från VR

BIDRAG. Eva Angenete, docent i kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper, är en av fyra unga forskare vid Sahlgrenska akademin som får etableringsbidrag i årets stora utlysning från Vetenskapsrådet. Det ger henne får sex miljoner kronor till hennes forskning, som handlar om att förbättra behandlingen vid tjocktarm-, ändtarms- och analcancer.

Läs artikeln om Evas forskning i Akademiliv


VR:s utlysning inom medicin och hälsa gav institutionens forskare över 14 miljoner kronor

BIDRAG: Nu har Vetenskapsrådet presenterat utfallet i sin årliga utlysning inom medicin och hälsa. Totalt får forskare vid Sahlgrenska akademin 155 miljoner kronor – näst mest i landet. Inom vår institution är det fyra forskare som får bidrag.

Eva Angenete, docent och chef för avdelningen för kirurgi: ”Att förbättra behandlingen för tjock, ändtarm och analcancer - studier som utvärderar och förbättrar behandling och kirurgiska tekniker med fokus på livskvalitet”.

Per Albertsson, oavlönad docent vid avdelningen för onkologi: ”Alfastrålande läkemedel från preklinik till klinik”, inom området cancer.

Eva Forssell-Aronsson, professor och chef för avdelningen för radiofysik: ”Utveckling och optimering av radionuklidterapi för neuroendokrina tumörer”.

Thomas Björk-Eriksson, docent vid avdelningen för onkologi: ”Systemdynamisk modellering av strålbehandlingsprocessen: Fältstudier, simuleringar och praktiska lösningar för svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer o våra egna forskare och deras bidrag, Läs mer om Sahlgrenska akademins totala utdelning


Ola Rolfson får anslag för artrosforskning från AFA

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring drygt 28 miljoner kronor i anslag till nio nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. 

Ola Rolfson, docent i ortopedi var en av de nio som beviljats anslag för sitt projekt ”Risk- och friskfaktorer hos personer som fått evidensbaserad grundbehandling för höft- och knäartros”.

- Idag vet vi ganska lite om vilka faktorer som påverkar symtomutvecklingen vid knä- och höftartros. Det här projektet kommer att kunna svara på hur andra sjukdomar, socioekonomiska faktorer och andra patientegenskaper påverkar sjukdomsutvecklingen, resultatet av artrosskola och behovet av en eventuell protesoperation, säger Ola Rolfson. Läs mer


Oskadliggöra men inte döda bakterier - ny lösning på antibiotika resistens?

BIDRAG: Att bryta bakteriernas förmåga att kommunicera med varandra kan bli lösningen på dagens dilemma med resistenta bakterier.

Margarita Trobos är forskare på avdelningen för biomaterial vid institutionen för kliniska vetenskaper. Hon har precis beviljats ett stort bidrag för ”Industridoktorand 2016” från Stiftelsen för strategisk forskning SSF*. Projektets rubrik är ”Virulenshämmare för behandling av mjukdelsinfektioner”.

Det är 24 spännande projekt som nu får möjlighet till värdefull kunskapsuppbyggnad, nytta för samhället och utökat utbyte mellan akademin och näringslivet får finansiering av SSF.

Doktoranden som kommer utföra det industriella projektet blir Erik Gerner, han kommer att handledas av Margarita Trobos och bihandledas av Sofia Almqvist, gruppchef för antimikrobiella material och koncept på Mölnlycke Health Care. 
Läs mer om detta banbrytande projekt här.


Fonden mot prostatacancer satsar på tre vid institutionen för kliniska vetenskaper 

BIDRAG. Fonden mot prostatacancer delar nu totalt ut 2,6 miljoner kronor till fyra framstående svenska forskare inom prostatacancerforskning. Tre av dessa forskare är knutna till vår institution.

Jonas Hugosson-forskning om mpMR och rikade biopsier kan ge säkrare diagnos och behandlingsbeslut.

Andreas Josefsson-forskning kring Identifiering av biomarkörer för optimerad screening.

Karin Welén-forskning om Karaktärisering av kastrationsresisent prostatacancer via cirkulerade tumörceller

Läs mer i Akademiliv

Karin Welén, forskare vid avdelningen för urologi.
Foto: Johan Wingborg/GU


Håkan Engqvist, gästprofessor vid avd för biomaterial, får miljonanslag av SFF för materialforskning

BIDRAG: Avdelningen för biomaterial får ytterligare uppmärksamhet kring sin forskning när Håkan Engqvist professor i tillämpad materialvetenskap vid UU och gästprofessor här på avdelningen för biomaterialvetenskap, får ett rambidrag på över 28 miljoner från Stiftelsen för Strategisk Forskning SSF. Medsökande till projektet kring ”Syntes och processning av aktiva kalciumfosfatcement ” är bland annat professor Peter Thomsen också på avdelningen för biomaterial.

Rambidragen, på totalt 300 miljoner, till Materialvetenskap har fokus på nya produktionsmetoder och avancerad processkontroll för funktionella och strukturella material. Önskan är att lyfta fram tvärvetenskap av högsta kvalitet som samtidigt resulterar i verklig nytta.
Läs mer om anslaget på avd för biomaterial webbplats samt SSF´s webb. Inom kort kommer även ett längre nyhetsinslag i Akademiliv .
Bild: Professor Håkan Engqvist


Forskare vid institutionen får bra utdelning från Vetenskapsrådet

BIDRAG: Följande forskare vid vår institution har fått bidrag från Vetenskapsrådet inom medicin och hälsa:

Mats Brännström - Behandling av livmodersinfertilitet – uterustransplantation och bioengineered uterus. (4 000 000 kronor)

Henrik Hagberg - Perinatal hjärnskada (4 000 000 kronor)

Eva Haglind - Minimalinvasiv kirurgisk teknik vid behandling av prostatacancer och perforerad kolon-divertikulit. (2 100 000 kronor)

Bo Jacobsson - Genetiska och epidemiologiska studier av graviditetslängd. (4 000 000 kronor)

Carel le Roux - Mekanismer bakom varför diabetisk njursjukdom förbättras av Roux-en-Y gastric bypass kirurgi. (2 100 000 kronor)

Jonas Nilsson - DNA-skaderesponser som mål för behandling av cancer.  (6 000 000 kronor)


Jon Karlssons forskning inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet belönas med Nordiska Medicinpriset 2015

BIDRAG: Jon Karlsson har tillsammans med tre andra pristagare erhållit Nordiska Medicinpriset 2015 som detta år går till forskning inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet.

De övriga pristagarna är forskarna Lars Engebretsen och Roald Bahr, Oslo universitet respektive Norges idrottshögskola, samt Michael Kjær, Köpenhamns universitet.

Jón Karlsson har belönats för sin grundläggande forskning om bl.a. ledbandsskador i fot- och knäled samt för att han på ett avgörande sätt höjt nivån på klinisk forskning inom ortopedi och idrottsmedicin med ett stort antal välgjorda prospektiva, randomiserade studier. Han har därigenom skapat viktig och kliniskt relevant evidensbaserad kunskap, som både idrottsläkare och patienter kan använda för beslut om behandling av idrottsrelaterade skador. Läs mer om priset i pressmeddelandet


Torsten Olbers och Henrik Malchau får ALF-medel

BIDRAG: Senaste utdelningen av ALF-medel fördelades mellan 25 forskare med klinisk prägel i sin forskning. Fem av forskarna kommer från olika avdelningar inom institutionen för Kliniska vetenskaper.

Även emeritiprofessorerna Göran Wennergren, Ulla Sillén och Ingegerd Östman-Smith får ALF-medel.n Läs mer i Akademiliv


Jovanna Dahlgren och Michael Olausson får projektbidrag ur Lundbergststiftelsen

BIDRAG: Lundbergs Forskningsstiftelse fördelar i år 27 miljoner kronor projektbidrag till forskare inom områdena cancer, njursjukdomar och ortopedi. Tio av de 15 forskare som får del av medlen är hemmahörande i Göteborg.

Jovanna Dahlgren får bidrag för; "Nutrition, tarmflora, tillväxtfaktorer och könshormon under barndomen – Påverkar dessa benstatus och risk för frakturer?" Och Michael Olausson för "Rekonditionering av blodkärl och njurar som utsatts för stress". Även Roland Thomeé för "En ny rehab-modell för stora grupper av patienter med ortopedisk skada. Regelbunden och omfattande webbaserad insamling av kliniska data under lång tid med omedelbar feedback på individ- och gruppnivå för patient och ansvarig sjukgymnast/läkare" . Läs mer i Akademiliv


Michael Olausson får forskningsbidrag ur Gelinfonden

 

BIDRAG: Michael Olausson professor i transplantationskirurgi, avd för kirurgi, Sahlgrenska akademin, får forskningsbidrag för forskning kring;  "Rekonditionering av njurar från hjärtdöda donatorer och långtidspreservation av njurar till njurcancerpatienter". Olausson delar på forskningsbidraget på 1 miljon för 2015 med flera forskare inom bland annat GU och Sahlgrenska sjukhuset, läs mer i Akademiliv.

Stiftelsen Gelins minnesfonds huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt och utvecklingsprojekt som rör transplantation.
 


 

Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2017-01-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?