Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stipendier att söka


SU-fonderna 2018

Forsknings- och utvecklingsbidrag/resebidrag kan sökas av forskare som är registrerade vid Sahlgrenska akademin och de som arbetar inom grupper verksamma vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Senast 16 februari
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Olga Jönssons stipendiestiftelse

Två eller flera stipendier till vetenskaplig forskning av cancer- och diabetessjukdomar vid samtliga rikets universitet och högskolor. Senast 20 februari
Uppsala universitet
 


Stiftelsen Gunnar Holmgrens minne

Stipendier delas ut till studerande och yrkesverksamma inom ortopedteknik och relaterad ortopedkirurgi. Senast 20 februari
Holmgrens minne
Holmgrens memorial
 


Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte utlyser medel för forskning om insatser för att förebygga sjukskrivning eller återgång i arbete efter sjukskrivning. Målgruppen för forskningen är personer med psykiska sjukdomar och smärttillstånd. Senast den 21 februari
Forte


Adlerbert Foreign Student Hospitality Foundation 2018

Entitled to apply are the foreign visiting students within undergraduate programmes or postgraduate studies at the University of Gothenburg who intend to return to their native countries after completed studies. The extent of the studies should be at least three months. Deadline February 22. 
Announcement


Vetenskapsrådet

Ansökningsperiod är 24 januari - 27 februari 2018 för följande bidrag:

  • Internationell postdok (HS, KF, MH, NT, UV)
  • Konferensbidrag (HS, KF, MH, NT, UV)
  • Konsolideringsbidrag (HS, MH, NT, UV)
  • Bidrag till forskningsmiljö - Klinisk behandlingsforskning - Skiss
     

Ansökan senast 27 februari
Vetenskapsrådet


Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige

Stiftelsen stödjer i första hand den cancerforskning:
- som är patientnära
- som kan ge bättre diagnostik
- som kan ge effektivare behandlingar
- som kan ge patienter ett mer drägligt liv under och efter en cancer-behandling

och som bedrivs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin samt andra sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar i Västsverige. Lions Cancerfond Väst kan också avsätta medel för inköp av speciell forskningsutrustning eller för cancerforskningen unik apparatur vid nämnda sjukhus. Senast 28 februari
Lions Cancerfond Väst


The Japan Society for the Promotion of Science

JSPS offer several fellowship programs to give opportunities for excellent researchers from around the world to conduct scientific collaboration in Japan with their Japanese colleagues. Current calls:
1. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Short-term)
2. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard)

Deadline for applications February 28
JSPS


RBU:s forskningsstiftelse

Stiftelsen stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Likaså arbeten som förbättrar funktioner, livskvalitet och hälsa samt ökar delaktigheten för barn och ungdomar.  Senast 1 mars
RBU


Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning. Ansökningsperiod: 1 jan - 10 mars.
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond


Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg - Forskningsstipendier 2018

Stipendiet är avsett att bestrida olika omkostnader i samband med egen forskning, exempelvis resor för forskning (fältarbeten), konferensresor för presentation av egna forskningsresultat (föredrag, poster), inköp av smärre forskningsutrustning, köp av tid för arbete vid speciell forskningsapparatur, hyra för laboratorieplats (s.k. “bänkavgift” vid fältstation), kostnader för kopiering, bibliotekslån m.m. Som allmänt behörighetskrav gäller att den sökande skall vara vetenskapligt verksam i göteborgsregionen. Senast den 15 mars
KVVS


Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Vetenskapsfonden har enligt stiftelsens stadgar som ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning. Senast 15 mars
Lundgrens stiftelser


Stiftelsen Promobilia - Projektanslag

Stöd till forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel för handikappade. Senast 22 mars
Stiftelsen Promobilia


Stiftelsen Greta och Ragnar Müllers resestipendiefond

Bidrag till svenska forskare som önskar bedriva avancerade studier eller forskning inom biologi, kemi medicin eller teknologi i Israel. Studier och forskning inom cell- och molekylärbiologi samt immunologi prioriteras. Senast 31 mars
KVA


Greta och Einar Askers Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja den kliniska forskningen samt utvecklings- och utredningsarbete vid Göteborgs Universitet. Detta syftar i första hand till en bättre medicinsk, psykisk och social återanpassning av den handikappade och i andra hand tillgodose de intressen som kan framträda hos gruppen behövande handikappade vid sådan anpassning. Senast 13 april
Utlysning


Strålsäkerhetsmyndigheten

Stöd till forskartjänst inom samspelet människa, teknik och organisation (MTO) med inriktning på strålsäkerhet. Senast 30 april
Strålsäkerhetsmyndigheten


Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

  • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
  • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Senast den 30 april

Norrbacka-Eugeniastiftelsen


IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Anslag till medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Ansökan senast 15 juni
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse


Kan sökas när som helst under året


Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare


STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT


FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Resebidrag - Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i vissa fall.
Konferensbidrag - kan sökas för vetenskapliga konferenser och symposier inom rådets ansvarsområde som äger rum i Sverige.
Publiceringsbidrag - kan avse utgivning av svenska eller nordiska vetenskapliga tidskrifter. FAS stöder också utgivning av monografier av hög vetenskaplig kvalitet.
Utlandsstipendium - Bidrag om högst 30 000 kr exkl. indirekta kostnader kan sökas löpande. Utlandsstipendierna gör det möjligt för forskare inom FAS ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.

FAS


Vetenskapsrådet

Mobilitybidrag,inom EU-bidrag fusion - Forsknings-infrastruktur
Konferensbidrag - Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet


Wenner-Gren Stiftelserna

Sabbatsstipendier - Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Wenner-Gren Stiftelserna


Fler stipendier att söka

(uppdaterad 13 februari)

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2018-02-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://clinsci.gu.se/forskarutb/stipendier/
Utskriftsdatum: 2018-02-21