Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stipendier att söka


Wenner-Gren Fellow-stipendier

Avsikten med stipendierna är att ge unga forskare möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands under 3 år samt att därefter (efter förnyat ansökningsförfarande) bedriva forskningsverksamhet i Sverige under 2 år. Senast 31 januari
Wenner-Gren Stiftelserna


Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

Bidrag kan sökas av alla institutioner som bedriver kvalificerad medicinsk forskning. Senast 31 januari
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse


Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Medicinsk forskning

Forskningsanslag kommer år 2018 att ges för forskning inom områden

 • Infektioner
 • Immunterapi mot cancer
 • Cancer i bukspottkörteln
 • Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)
   

Inom dessa områden riktas stödet till forskare, som efter disputation och postdoktoral eller klinisk vidareutbildning, är i färd med att bygga upp ett eget projekt och forskargrupp. Senast 1 februari
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond


Ragnar Söderbergs Stiftelse

 • Project in Economic
 • Project in law
 • Fellowship in Medicine

Call for proposals 2017: 6 November – 5 December
Ragnar Söderbergs Stiftelse


Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond 

Minnesfondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område, d.v.s. avseende skador eller sjukdomar inom rörelseorganen som ej behandlas med kirurgiska eller specifikt reumatologiska metoder. Senast 8 december
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond


Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendium 2018 

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Inriktning under åren 2018 och 2019: Barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling. Senast 31 december
Stiftelsen Solstickan


Maud & Birger Gustavssons Stiftelser 

Forskning och utbildning inom olika områden av medicinen och i första hand inom ämnesområdet urologisk kirurgi.  Senast 31 december
M & B Gustavssons Stiftelser


Fulbright Scholar Program (Visiting Lecturer/Research Scholar) 

Grants for Swedish postdoctoral scholars who wish to conduct advanced research and /or lecture in the United States and who have an established affiliation with an American university or research center.  Deadline January 8
The Fulbright Commission


Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

Fonden skall främja: Humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik, Naturvetenskaper – inbegripet medicin, Konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m samt Folkbildningsverksamhet.
Ansökningsperiod: 1 okt – 15 jan. 
Stiftelsen Längmanska kulturfonden


IRIS-stipendiet

Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av ”framåtsträvande kvinnor”. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.ex. inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande.  Ansökningsperiod: 1 okt -15 jan.
IRIS-stipendiet


Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

Bidrag kan sökas av alla institutioner som bedriver kvalificerad medicinsk forskning. Senast 31 januari
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse


Vetenskapsrådet

Ansökningsperiod är 24 januari - 27 februari 2018 för följande bidrag:

 • Internationell postdok (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Konferensbidrag (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Konsolideringsbidrag (HS, MH, NT, UV)
 • Bidrag till forskningsmiljö - Klinisk behandlingsforskning - Skiss
   

Ansökan senast 27 februari

Vetenskapsrådet


The Japan Society for the Promotion of Science

JSPS offer several fellowship programs to give opportunities for excellent researchers from around the world to conduct scientific collaboration in Japan with their Japanese colleagues. Current calls:
1. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Short-term)
2. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard)

Deadline for applications February 28
JSPS


Kan sökas när som helst under året


Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare


STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT


FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Resebidrag - Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i vissa fall.
Konferensbidrag - kan sökas för vetenskapliga konferenser och symposier inom rådets ansvarsområde som äger rum i Sverige.
Publiceringsbidrag - kan avse utgivning av svenska eller nordiska vetenskapliga tidskrifter. FAS stöder också utgivning av monografier av hög vetenskaplig kvalitet.
Utlandsstipendium - Bidrag om högst 30 000 kr exkl. indirekta kostnader kan sökas löpande. Utlandsstipendierna gör det möjligt för forskare inom FAS ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.

FAS


Vetenskapsrådet

Mobilitybidrag,inom EU-bidrag fusion - Forsknings-infrastruktur
Konferensbidrag - Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet


Wenner-Gren Stiftelserna

Sabbatsstipendier - Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Wenner-Gren Stiftelserna


Fler stipendier att söka

(uppdaterad 24 november)

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2017-12-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?