Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stipendier att söka


Barncancerfonden

Reseanslag / Uppstartsbidrag / Symposier / Forskarutbildningskurser / Metodikstudier och utbildningskurs / Gästföreläsare. Senast 15 januari
Barncancerfonden


Kostfonden

För att öka kunskaperna kring hur fetma, typ 2-diabetes eller relaterade sjukdomar/problem effektivast kostbehandlas utlyser nu Kostfonden 1,4 miljoner kronor till ett eller flera projekt inom området.  Ansökan senast 15 januari
Kostfonden


Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

Fonden skall främja: Humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik, Naturvetenskaper – inbegripet medicin, Konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m samt Folkbildningsverksamhet.
Ansökningsperiod: 1 okt – 15 jan. 
Stiftelsen Längmanska kulturfonden


IRIS-stipendiet

Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av ”framåtsträvande kvinnor”. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.ex. inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande.  Ansökningsperiod: 1 okt -15 jan.
IRIS-stipendiet


Lennanders stipendiestiftelse

Stipendium till yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat. Senast den 24 januari
Uppsala universitet
 


Medtech4Health Innovation Award

Medtech4Health Innovation Award vänder sig till er som arbetar med att utveckla och implementera innovativ medicinteknik inom vården. Prissumman på 100 000 kr ska gå till arbetsgrupp, klinik eller liknande och ska användas till personalfrämjande aktiviteter som vidareutbildning, konferens, studieresa eller liknande. Senast den 26 januari
Medtech4Health


Wenner-Gren Fellow-stipendier

Avsikten med stipendierna är att ge unga forskare möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands under 3 år samt att därefter (efter förnyat ansökningsförfarande) bedriva forskningsverksamhet i Sverige under 2 år. Senast 31 januari
Wenner-Gren Stiftelserna


Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

Bidrag kan sökas av alla institutioner som bedriver kvalificerad medicinsk forskning. Senast 31 januari
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse


Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 • Forskningsprojekt/Skiss 2018
 • Juniorforskare/Skiss 2018
 • Postdok-bidrag 2018

Senast 1 februari
Forte


Assar Gabrielsson’s Award

Assar Gabrielsson’s Award will be awarded for an outstanding dissertation in Cancer Research issued from the University of Gothenburg in Västra Götaland Region during the past three years. Deadline for application is February 1
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond


Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Medicinsk forskning

Forskningsanslag kommer år 2018 att ges för forskning inom områden

 • Infektioner
 • Immunterapi mot cancer
 • Cancer i bukspottkörteln
 • Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)

Inom dessa områden riktas stödet till forskare, som efter disputation och postdoktoral eller klinisk vidareutbildning, är i färd med att bygga upp ett eget projekt och forskargrupp. Senast 1 februari
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond


ÅForsk

Resestipendier för examensarbeten utomlands, till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ansökningsperiod: 10 jan - 9 feb 2018.
ÅForsk


Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte utlyser medel för forskning om insatser för att förebygga sjukskrivning eller återgång i arbete efter sjukskrivning. Målgruppen för forskningen är personer med psykiska sjukdomar och smärttillstånd. Senast den 21 februari
Forte


Adlerbert Foreign Student Hospitality Foundation 2018

Entitled to apply are the foreign visiting students within undergraduate programmes or postgraduate studies at the University of Gothenburg who intend to return to their native countries after completed studies. The extent of the studies should be at least three months. Deadline February 22. 
Announcement


Vetenskapsrådet

Ansökningsperiod är 24 januari - 27 februari 2018 för följande bidrag:

 • Internationell postdok (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Konferensbidrag (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Konsolideringsbidrag (HS, MH, NT, UV)
 • Bidrag till forskningsmiljö - Klinisk behandlingsforskning - Skiss
   

Ansökan senast 27 februari
Vetenskapsrådet


The Japan Society for the Promotion of Science

JSPS offer several fellowship programs to give opportunities for excellent researchers from around the world to conduct scientific collaboration in Japan with their Japanese colleagues. Current calls:
1. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Short-term)
2. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard)

Deadline for applications February 28
JSPS


RBU:s forskningsstiftelse

Stiftelsen stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Likaså arbeten som förbättrar funktioner, livskvalitet och hälsa samt ökar delaktigheten för barn och ungdomar.  Senast 1 mars
RBU


Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning. Ansökningsperiod: 1 jan - 10 mars.
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond


Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Vetenskapsfonden har enligt stiftelsens stadgar som ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning. Senast 15 mars
Lundgrens stiftelser


Stiftelsen Promobilia - Projektanslag

Stöd till forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel för handikappade. Senast 22 mars
Stiftelsen Promobilia


Strålsäkerhetsmyndigheten

Stöd till forskartjänst inom samspelet människa, teknik och organisation (MTO) med inriktning på strålsäkerhet. Senast 30 april
Strålsäkerhetsmyndigheten


Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

 • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
 • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Senast den 30 april

Norrbacka-Eugeniastiftelsen


Kan sökas när som helst under året


Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare


STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT


FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Resebidrag - Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i vissa fall.
Konferensbidrag - kan sökas för vetenskapliga konferenser och symposier inom rådets ansvarsområde som äger rum i Sverige.
Publiceringsbidrag - kan avse utgivning av svenska eller nordiska vetenskapliga tidskrifter. FAS stöder också utgivning av monografier av hög vetenskaplig kvalitet.
Utlandsstipendium - Bidrag om högst 30 000 kr exkl. indirekta kostnader kan sökas löpande. Utlandsstipendierna gör det möjligt för forskare inom FAS ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.

FAS


Vetenskapsrådet

Mobilitybidrag,inom EU-bidrag fusion - Forsknings-infrastruktur
Konferensbidrag - Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet


Wenner-Gren Stiftelserna

Sabbatsstipendier - Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Wenner-Gren Stiftelserna


Fler stipendier att söka

(uppdaterad 15 januari)

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2018-01-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?