Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stipendier att söka


Stiftelsen Hilda Johanssons Minne

Sahlgrenska akademin utlyser resestipendier ur Stiftelsen Hilda Johanssons Minne. Stipendierna är enbart avsedda för valfria studier i England och Frankrike och enbart för legitimerade läkare. Se bifogad utlysning som också har en länk till ansökningsblankett. Sista ansökningsdag är den 9 november 2018.

Hilda Johanssons Minnesfond


Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SSMF utlyser 2-åriga stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Stipendierna är på hel- eller halvtid, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare. Ansökan senast 15 november
Utlysning

SSMF


Prostatacancerfonden

Fonden delar ut medel till svensk prostatacancerforskning. Senast den 15 november
Prostatacancerförbundet


Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Forskningsmedel för njurtransplantationer. Senast 16 november
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond


Rune & Ulla Amlövs stiftelse

Audiologisk forskning vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Ansökan senast den 17 november
Rune & Ulla Amlövs stiftelse


Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF satsar 200 miljoner kronor i en ny utlysning med fokus på tvärvetenskap. Med-X handlar om att integrera medicin med IT-, elektronik- eller materialforskning, där forskare från respektive disciplin samverkar på lika villkor.  Ansökan senast 20 november
SSF


Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stiftelsens ändamål att dels främja: Klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.

I första hand ska klinisk medicinsk vetenskaplig forskning stödjas som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Ansökning senast 1 december
Doktor Felix Neuberghs stiftelse


Majblomman

Medel till projekt som förbättrar livskvaliteten för barn och ungdom i Sverige genom att förebygga psykisk och fysisk ohälsa eller bota och lindra sjukdom och funktions- nedsättning. Tvärvetenskapliga forskningsprogram och forskningsprogram under uppbyggnad ges hög prioritet. Senast 3 december
Majblomman


Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendium

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. För ansökningar som insändes till 2019 års stipendier kommer i första hand stöd att ges till projekt som avser barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling. Senast 31 december
Stiftelsen Solstickan


Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Forskningsprojekt/resor

Stipendier till forskningsprojekt/resor till doktorander. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län. Obs! Ingen begränsning finns i fråga om vilket ämnesområde doktorandstudierna bedrives. Ansökan senast 31 december
Utlysning Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen


Fulbright Commission - The Fulbright Scholar Program

Grants for Swedish postdoctoral scholars who wish to conduct advanced research and / or lecture in the United States and who have an established affiliation with an American university or research center. Deadline for applciation January 8
Fulbright Commission


Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Anslag inom områdena humanistiska vetenskaper (inbegripet teologi och juridik), naturvetenskaper (inbegripet medicin), konst och litteratur (inbegripet musik, dans, film m.m) och folkbildningsverksamet. Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Senast 15 januari
Stiftelsen Längmanska kulturfonden


Irisstipendiet

Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av ”framåtsträvande kvinnor”. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.ex. inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande. Senast 15 januari
Irisstipendiet


Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Stiftelsen har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan bl a beviljas till exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna. Anordnande av/deltagande i kongresser i något av de skandinaviska länderna. Senast den 15 mars
Stiftelsen Clara Lachmanns fond


Fulbright Commission - The Graduate Student Program

Fulbright grants are awarded to students wishing to complete a Master's degree or conduct research as part of a Swedish Ph.D or doctorate in the United States. Deadline April 23.
Fulbright Commission


Kan sökas när som helst under året


Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare


STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT


Vetenskapsrådet

Mobilitybidrag,inom EU-bidrag fusion - Forsknings-infrastruktur
Konferensbidrag - Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet


Wenner-Gren Stiftelserna

Sabbatsstipendier - Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Wenner-Gren Stiftelserna


Fler stipendier att söka

(uppdaterad 5 november)

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2018-11-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?