Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stipendier att söka


Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, innefattande bl a medicinsk och teknisk forskning, samt att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, allt företrädesvis inom sjöfartsnäringens område. Senast 15 mars
Signe och Olof Wallenius Stiftelse


Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg - Forskningsstipendier 2018

Stipendiet är avsett att bestrida olika omkostnader i samband med egen forskning, exempelvis resor för forskning (fältarbeten), konferensresor för presentation av egna forskningsresultat (föredrag, poster), inköp av smärre forskningsutrustning, köp av tid för arbete vid speciell forskningsapparatur, hyra för laboratorieplats (s.k. “bänkavgift” vid fältstation), kostnader för kopiering, bibliotekslån m.m. Som allmänt behörighetskrav gäller att den sökande skall vara vetenskapligt verksam i göteborgsregionen. Senast den 15 mars
KVVS


Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Vetenskapsfonden har enligt stiftelsens stadgar som ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning. Senast 15 mars
Lundgrens stiftelser


Vetenskapsrådet - Medicin och hälsa

  • Projektbidrag
  • Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)
  • Projektbidrag inom farmaci
  • Etableringsbidrag
  • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Senast 20 mars

Vetenskapsrådet


Stiftelsen Promobilia - Projektanslag

Stöd till forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel för handikappade. Senast 22 mars
Stiftelsen Promobilia


Hudfonden

Vetenskaplig medicinsk forskning inom dermatologi och venereologi. Senast den 31 mars
Hudfonden


Pam Fredmans pris

Priset delas ut till en välförtjänt lärare och forskare , eller grupp av lärare och forskare, som i Pam Fredmans anda gjort värdefulla insatser inom social hållbarhet och det livslånga lärandet. Alla som undervisar eller forskar vid Göteborgs universitet kan nomineras och alla studenter och medarbetare vid universitetet kan nominera. Senast 31 mars
Pam Fredmans pris


Stiftelsen Greta och Ragnar Müllers resestipendiefond

Bidrag till svenska forskare som önskar bedriva avancerade studier eller forskning inom biologi, kemi medicin eller teknologi i Israel. Studier och forskning inom cell- och molekylärbiologi samt immunologi prioriteras. Senast 31 mars
KVA


Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond

Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond ledigförklarar cirka 2,3 miljoner kronor för forskning vid Göteborgs universitet, "som riktar sig på medicinska och sociala problem rörande en rimlig barnbegränsning eller en förbättring av mentala funktioner eller rörelsefunktioner hos åldring". Deadline 9 april

Läs mer

Ansökningsblankett


Stiftelsen Handlanden Herman Svenssons fond

Stiftelsen Handlanden Herman Svenssons fond för blinda och synsvaga ledigförklarar cirka 189 630 kronor för forskning vid Göteborgs universitet "kring och utveckling av hjälpmedel för blinda och synsvaga". Deadline 9 april
Läs mer

Ansökningsblankett


Greta och Einar Askers Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja den kliniska forskningen samt utvecklings- och utredningsarbete vid Göteborgs Universitet. Detta syftar i första hand till en bättre medicinsk, psykisk och social återanpassning av den handikappade och i andra hand tillgodose de intressen som kan framträda hos gruppen behövande handikappade vid sådan anpassning. Senast 13 april
Utlysning


Strålsäkerhetsmyndigheten

SSM utlyser bidrag till två doktorandtjänster inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer. Senast 13 april
Strålsäkerhetsmyndigheten


Strålsäkerhetsmyndigheten

Stöd till forskartjänst inom samspelet människa, teknik och organisation (MTO) med inriktning på strålsäkerhet. Senast 30 april
Strålsäkerhetsmyndigheten


Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

  • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
  • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Senast den 30 april

Norrbacka-Eugeniastiftelsen


Nomination for the Sjöberg Prize 2019

The prize is awarded to scientists who have made major contributions to our knowledge about disease mechanisms, risk factors, the treatment or prevention of cancer. Deadline May 1
Kungliga Vetenskaps Akademin


2018 års administrativa pris

Göteborgs universitets pris för administrativ kvalitetsutveckling delas ut till en person eller grupp vid universitetet som genomfört ett förbättringsarbete inom administrationen. Det består av ett diplom och ett resebidrag på 15 000 kronor per person eller max 50 000 kronor.  Senast 14 maj
Medarbetarportalen


IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Anslag till medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Ansökan senast 15 juni
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse


Kan sökas när som helst under året


Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare


STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT


FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Resebidrag - Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i vissa fall.
Konferensbidrag - kan sökas för vetenskapliga konferenser och symposier inom rådets ansvarsområde som äger rum i Sverige.
Publiceringsbidrag - kan avse utgivning av svenska eller nordiska vetenskapliga tidskrifter. FAS stöder också utgivning av monografier av hög vetenskaplig kvalitet.
Utlandsstipendium - Bidrag om högst 30 000 kr exkl. indirekta kostnader kan sökas löpande. Utlandsstipendierna gör det möjligt för forskare inom FAS ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.

FAS


Vetenskapsrådet

Mobilitybidrag,inom EU-bidrag fusion - Forsknings-infrastruktur
Konferensbidrag - Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet


Wenner-Gren Stiftelserna

Sabbatsstipendier - Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Wenner-Gren Stiftelserna


Fler stipendier att söka

(uppdaterad 13 mars)

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2018-03-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?