Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskningsnyheter ett urval 2014 och framåt

År 2018

Nya fynd om sjukdomsrisker efter tidig hjärtkirurgi

Tidigt hjärtkirurgi som barn kan innebära öka risk för infektioner o autoimmuna sjukdomar, om man samtidigt fått thymus bortopererad. Det framgår av en studie publicerad i The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

– Dels bör man vara uppmärksam på de ökade riskerna hos patienterna, och dels behöver man om möjligt undvika att ta bort thymus, säger Olov Ekwall, professor i pediatrisk immunologi vid Sahlgrenska akademin, och överläkare vid universitetssjukhuset.

Det som satt tydligast spår i sjukvårdsregistren är att de som saknar thymus har en överrepresentation av autoimmuna sjukdomar, då immunsystemet angriper den egna vävnaden; diabetes typ 1, sköldkörtelsjukdom, reumatisk sjukdom och glutenintolerans.
Läs hela pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin


Nya framsteg i medicinering av muskelsjukdom hos barn

Genterapiläkemedlet Spinraza ger avsevärda förbättringar även vid den näst svåraste formen av muskelsjukdomen spinal muskelatrofi, där barnen insjuknar vid 6 till 18 månaders ålder. Det visar en studie publicerad i New England Journal of Medicine (NEJM).

– Effekterna är övertygande, och det här stärker resultaten från den förra studien, säger Mar Tulinius, professor i pediatrik vid Sahlgrenska akademin, och överläkare på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Läs hela presssmeddelandet från Sahlgrenska akademin
 


Långvariga gångproblem hos höftledsopererade

FORSKNING:Rörelselabet visar hur svårt de har att återställa normal gång.

– Man måste eftersträva så normal gång som möjligt, och då är det viktigt hur vi mäter och följer upp, säger Roland Zügner, disputerad vid avdelningen för ortopedi och legitimerad fysioterapeut.

Frågan man bland annat ställer sig är om gången påverkar protesens hålltid.

– Rent rehabmässigt kan det vara bra att lägga mer vikt vid att träna sträckningen av höften, både före och efter operation, och det skulle vara intressant att studera effekterna av en sådan mer riktad träning för den här gruppen, säger Roland Zügner.
Läs hela pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin


Utbildning och inkomst avgör om kvinnor lämnar cellprov

FORSKNING: Bilden av att utlandsfödda kvinnor i Sverige oftare uteblir från gynekologisk cellprovskontroll behöver nyanseras. En studie från Sahlgrenska akademin, publicerad i tidskriften PLOS One, klargör att utlandsfödda kvinnor deltar i samma utsträckning som svenskfödda med motsvarande utbildningsnivå och inkomst.

– Här blev vi överraskade. Skillnaden i deltagande försvann för stora invandrargrupper, exempelvis från Mellanöstern och Latinamerika, när kvinnor med samma socioekonomiska ställning jämfördes med svenskfödda, säger Björn Strander, gynekolog och huvudansvarig forskare i studien. Läs hela pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin. 


Läkemedel mot benskörhet kan ge sämre egen reparationsförmåga 

FORSKNING: Vanligaste läkemedelsbehandlingen vid benskörhet orsakar tidigare okänd kristallbildning i benens celler och försämrar kroppens egen repartionsförmåga och benkvalitet.

– På lång sikt är kristallbildningen inte bra, det bildas en helt annan komposition och hårdhet än i normal benvävnad, säger Furqan A. Shah, disputerad forskare inom biomaterialvetenskap och försteförfattare till en artikel publicerad i tidskriften Nano Letters.

– Vi har hittat en pusselbit som potentiellt kan bli en viktig del i förståelsen av vad som påverkar benkvaliteten och uppkomsten av biverkningar från läkemedel, säger Anders Palmquist docent i biomaterialvetenskap.
Läs hela pressmeddelandet


  År 2017

Tydlig effekt av ny medicin mot svår muskelsjukdom

Ett nytt läkemedel mot den svåra muskelsjukdomen spinal muskelatrofi har visat sig ge så goda effekter på små barn att en internationell studie avbrutits i förtid. Ett team vid Sahlgrenska akademin står för den svenska delen av prövningen som presenteras i The New England Journal of Medicine (NEJM).

– Det här är en viktig studie, den visar att läkemedlet gör att barnen utvecklar sina motoriska färdigheter och att också överlevnaden påverkas, säger Mar Tulinius, professor i pediatrik vid institutionen för kliniska vetenskaper.
Läs hela pressmeddelandet

 


 Åtta barn födda efter livmodertransplantation

FORSKNING: Åtta barn födda – och den första robotassisterade operationen genomförd. Det är en del av facit efter 18 års forskning vid Sahlgrenska akademin kring livmodertransplantationer. I Göteborg samlas nu världseliten av forskare på området till sin första kongress.

- Jag bedömer att det på senare år gjorts uppemot tjugo ytterligare operationer i världen. Tanken är att ISUTx-kongressen och ett internationellt register ska bidra till bättre överblick och att på ett vetenskapligt sätt föra forskningsfältet framåt i syfte att öka säkerhet för patienter och behandlingens effektivitet, säger Mats Brännström, professor i obstetrik och gynekologi, och forskare vid vår institution på Sahlgrenska akademin.

Läs hela pressmeddelandet


Generna bakom graviditetslängd och förtidsbörd identifierade

I en artikel i The New England Journal of Medicine (NEJM) beskrivs detta som ett vetenskapligt genombrott som öppnar för bättre hälsa och överlevnad hos barn.


"Våra fynd gör att vi på sikt kan få bättre mediciner för att kunna förebygga förtidsbörd, eller sätta igång förlossningar", säger Bo Jacobsson, professor i obstetrik och gynekologi på institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin. Läs hela pressmeddelande

Porträttfoto: Paulina Jacobsson


Ökad träffsäkerhet vid val av cancerläkemedel

AVHANDLING: Nu ökar möjligheterna till bättre träffsäkerhet vid valet av cancerläkemedel. En nyutvecklad metod vid Sahlgrenska akademin öppnar för betydligt tidigare bedömningar av vilka som är hjälpta av ett visst preparat eller inte.

Att hitta likheter och skillnader inom och mellan grupper av patientprover är i första hand en metod och plattform att bygga vidare på i fortsatt forskning, och läkemedelsutveckling, menar Berglind Osk Einarsdottir, disputerad forskare och verksam vid Sahlgrenska Cancer Center.

– Du kan använda metoden individuellt utifrån prover från en patient som testas för flera läkemedel för att hitta rätt, eller ur perspektivet läkemedelsutveckling för att testa ett läkemedel på många patientprover. Och det är där vi tror att de största möjligheterna finns, säger hon. Läs hela artikeln i Akademiliv och som Pressmeddelande

Foto: Cecilia Hedström.


Ökad överlevnad vid malignt melanom tack vare nytt läkemedel

FORSKNING: Nytt läkemedel och appar bidrar till snabbare upptäckt av hudcancer och ökad överlevnad vid malignt melanom. Läs hela artikel i SvD i lördags.

- När det gäller malignt melanom vet vi att en snabb behandling är viktig. Numera finns appar som vårdcentralen kan använda för att snabbt remittera patienter till operation, säger Olle Larkö, professor i dermatologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Det nya läkemedlet, en så kallad PD1-hämmare, gör att immunceller lättare angriper tumören. – Tidigare har vi inte haft någon behandling att erbjuda för de som hade spritt melanom. De var chanslösa. Det här nya läkemedlet har inneburit en revolution, säger Olle Larkö.


Fetma mer än fördubblar vissa risker vid gynkirurgi

FORSKNING:Fetma ökar risken väsentligt för komplikationer vid gynekologiska operationer, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Rökning visade sig också påverka läkningsprocessen negativt, främst vid borttagande av livmoder.

– Med sämre syresättning ökar svårigheterna att läka och risken för infektioner blir högre. BMI på 30 eller mer är också en tydlig riskfaktor för urininkontinens efter operation, konstaterar Katja Stenström Bohlindisputerad forskare i obstetrik och gynekologi, och överläkare inom kvinnosjukvården. Läs hela pressmedelandet.


Världens största randomiserade studie kring benartärsjukdom görs här

FORSKNING: Världens största randomiserade studie av invasiv behandling vid aterosklerotisk benartärsjukdom, SWEDPAD, görs i Sverige och leds från Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin

- En ny och dyr teknik kan eventuellt minska risken för amputation hos patienter med kritisk ischemi och även förbättra livskvalitén hos patienter med svår claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka). Samt minska risken för en återförträngning, genom att förhindra återuppbyggnad av ny ockluderande vävnad. Behandlingen innebär en teknik där drogavgivande ballonger och stentar förs in i det ”drabbade” kärlet, säger docent Mårten Falkenberg, verksam vid avdelningen för radiologi.

Snart har 1200, av de totalt 3373 planerade patienterna, randomiserats in i denna nationella registerbaserade studie. SWEDEPAD har en egen webbplats som används för att både ge patientinformation och som redskap till deltagande kliniker.
Läs hela artikeln


e-hälsoverktyg för riskgradering av "diabetesfötter"

FORSKNING: Fotsår är en vanlig orsak till amputation hos personer med diabetes. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör diabetiker få sina fötter kontrollerade, men rutinerna brister och de regionala skillnaderna är stora.

I sin forskning har Ulla Hellstrand Tang nu utvecklat ett enkelt och standardiserat e-hälsoverktyg för riskgradering av fötterna. Tydliga beskrivningar och bilder guidar den som utför de 22 undersökningsmomenten så att det inte råder någon tvekan om patientens tillstånd. Läs hela pressmeddelandet.

#Hoj17 - Tillsammans med Diabetesföreningen i Göteborg har hon startat Hoj17, en 90 dagars cykeltursauktion för bättre fothälsa vid diabetes. Läs mer här.


Vana och variation nyckelfaktorer för lyckad urinrörskirurgi

FORSKNING: Kirurgiska ingrepp vid urinrörsförträngning – en sjukdom som drabbar främst män – kräver allt mer kunskaper och operationsvana för att resultaten ska bli bra. Det framgår av forskning vid Sahlgrenska akademin där totalt 569 utförda ingrepp studerats.

– Det här är ingen högprioriterad patientgrupp. De kan ofta ha gått med en kateter via bukväggen i flera månader och kanske inte kunnat jobba för att det är besvärligt och att det ibland kan upplevas som smärtsamt. Det är ett grymt öde att inte kunna kissa och patienterna är så tacksamma när de väl är opererade, säger Teresa Olsen Ekerhult, nyligen disputerad forskare och specialistläkare inom urologi.

Uretraplastiken började ta fart på 1950-talet och har därefter utvecklats med åren. Det är först de senaste tjugo åren som man kommit underfund med hur man ska gå tillväga. Enligt Teresa Olsen Ekerhult kan man inte säga att just den ena eller den andra operationen är den bästa, utan det måste avgöras från patient till patient vilken kirurgisk metod som är att föredra.  Läs hela pressmeddelandet


Obesitaskirurgi viktigt behandlingsalternativ vid typ 2-diabetes

FORSKNING:Evidens pekar på att typ 2-diabetes är en indikation för obesitaskirurgi, även vid BMI under 35.  Nu finns behov av nya nationella riktlinjer för denna indikation.

- Det är dock tydligt att alla operationstekniker inte har lika stark effekt på typ 2-­diabetes. Metoder som innefattar omkoppling av tunntarmen (gastrisk bypass eller biliopankreatisk diversion) visar bäst resultat, berättar bland annat Torsten Olbers i Läkartidningen 2017;114:ECLS . Icke-kirurgiska behandlingar mot fetma och typ 2-diabetes är inte långsiktigt effektiva och kan inte jämföras med de effekter man ser av metabol kirurgi. Men det är inte realistiskt att alla patienter kan eller ska behandlas med metabol kirurgi.


Oskadliggöra men inte döda bakterier - ny lösning på antibiotika resistens?

BIDRAG & FORSKNING: Att bryta bakteriernas förmåga att kommunicera med varandra kan bli lösningen på dagens dilemma med resistenta bakterier.

Margarita Trobos är forskare på avdelningen för biomaterial vid institutionen för kliniska vetenskaper. Hon har precis beviljats ett stort bidrag för ”Industridoktorand 2016” från Stiftelsen för strategisk forskning SSF*. Projektets rubrik är ”Virulenshämmare för behandling av mjukdelsinfektioner”.

Det är 24 spännande projekt som nu får möjlighet till värdefull kunskapsuppbyggnad, nytta för samhället och utökat utbyte mellan akademin och näringslivet får finansiering av SSF.

Doktoranden som kommer utföra det industriella projektet blir Erik Gerner, han kommer att handledas av Margarita Trobos och bihandledas av Sofia Almqvist, gruppchef för antimikrobiella material och koncept på Mölnlycke Health Care. 
Läs mer om detta banbrytande projekt här.


Fetmakirurgi på unga visar bra långtidsreultat

FORSKNING: Fetmaoperationer på tonåringar ger lika goda långsiktiga resultat som hos vuxna. Fem år efter operationen vägde de unga i snitt 28 procent mindre än före ingreppet, visar en ny studie.

– Det är dags att börja integrera fetmakirurgi i behandlingen av ungdomar med allvarlig fetma. En förutsättning är att de följs upp långsiktigt eftersom våra resultat också visar att en del ungdomar behöver mycket stöd för att hantera tillvaron efter operationen. Fetmakirurgi är ingen ”quick fix”, konstaterar Torsten Olbers docent vid vår institution Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det är de med den allvarligaste fetman som ingått i studien. Utan operation förblir denna grupp nästan undantagslöst stora för resten av livet. Hos tonåringarna är det extra tydligt att det finns en stark bakomliggande genetisk benägenhet för allvarlig fetma, det är inget livsstilsval de har gjort, menar han. Läs hela pressmeddelandet
 


År 2016

Blodtrycksmedicin öppnar för ny hantering vid Barretts syndrom

FORSKNING:Nya sätt att använda blodtrycksmediciner kan i framtiden förskona vissa patientgrupper från både obehag och livslång oro för cancer i matstrupen. Det är i alla fall målet för flera studier vid Sahlgrenska akademin på patienter med Barretts syndrom.

– Det skulle vara stora vinster för både patienter och samhälle om vi kunde sortera ut dem som inte löper några större risker, säger Svein Olav Bratlie, forskare vid avdelningen för gastrokirurgi vid vår institution, kliniskt verksam på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Läs hela pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin


Sahlgrenska akademin inleder världens största studie om överburen graviditet

FORSKNING: Minst 10 000 kvinnor kommer att ingå i studien SWEPIS som leds av en styrgrupp från Sahlgrenska akademin. Studien som är den största någonsin på ämnet syftar till att jämföra igångsättning av förlossning vid graviditeter som passerat 40 veckor.

I projektet ingår doktoranden och barnmorskan Anna Wessberg och ytterligare en doktorand kommer att anställas inom kort. Huvudhandledare är Helen Elden, docent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. En av bihandledarna professor Henrik Hagberg från institutionen för kliniska vetenskaper/ Perinatal Medicinskt Center vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läs mer i AkademiLiv och Study protocol of SWEPIS Graviditetsregistret


Jonas Hugosson får Nordiska Medicinpriset 2016

FORSKNING:Forskning om bröstcancer och prostatacancer belönas med Nordiska Medicinpriset 2016. Jonas Hugosson professor i urologi, avd för urologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper är en av fyra pristagare.
Motiveringen - Han utses till pristagare för sina grundläggande och internationellt uppmärksammade screeningstudier rörande prostatacancer. Hans forskning har haft stor betydelse för förståelsen av prostatacancerns förlopp och banat väg för framtida screeningprogram.
Nordiska Medicinpriset kommer att delas ut i Stockholm den 2 februari 2017
Läs pressmeddelandet från Nordiska Medicinpriset 


Urinläckage vanligt även hos kvinnor som inte fött barn

FORSKNING: Maria Gyhagen, gynekolog och forskare här på avd för obstetrik och gynekologi, har nu gjort en studie med 9200 kvinnor i denna kategorin. Var femte kvinna över 45 år uppger där att hon läcker. – De som har urinläckage innan en graviditet riskerar att få det avsevärt värre efteråt. Det är en grupp som är extra sårbar och borde identifieras inom mödravården,säger Maria Gyhagen.
Läs hela pressmeddelandet


Kraftig ökning av aggressiv hudcancer – ny teknik kan rädda liv

FORSKNING: Med hjälp av en app och mobil teledermatoskopi skulle väntetider kunna kortas, resurser sparas och fler liv räddas. Allmänläkaren skickar bilderna som en digital remiss via en applikation på mobiltelefonen, till en hudläkare för bedömning.
Läs artikeln med John Paoli i LIFeTime

 

 

 


Kunskap om Familjär medelhavsfeber viktig även i Sverige

FORSKNING;Den demografiska utveckling i Sverige gör det viktigt att identifiera, diagnostisera och behandla patienter med familjär medelhavsfeber i Sverige i dag. Speciellt angeläget är det inom barn- och ungdomssjukvården, eftersom nästan alla dessa patienter har sina första symtom före 18 års ålder. Läs hela artikeln i Läkartidningen (2016;113:DZFY) författade av forskarna Per Wekell, Stefan Berg, Anders Fasth vid vår institution samt Anna Karlsson inst.medicin SA.


NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken

FORSKNING:: Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. Metoden innebär färre invasiva provtagningar. Det är högst troligt att NIPT kommer att bli ett mycket efterfrågat test.

- Det är viktigt att användandet av NIPT följs upp och kvalitetssäkras, kanske som en del i det nyligen etablerade Graviditetsregistret, skriver författarna  i Läkartidningen 22-23/2016. En av författarna är Bo Jacobsson, professor vid kliniska vetenskaper och avdelningen för obstetrik och gynekologi.
Illustration:Jan Funke


Sveriges första inkontinensforskning GCRC startar nya studier till hösten

FORSKNING:Nu får Sverige sitt första forskningscentrum för inkontinens Gothenburg Continence Research Center GCRC. På Sahlgrenska akademin i Göteborg kommer ett hundratal personer inom olika discipliner att vara knutna till det nya centret. Dessutom har man lyckats locka en av världens främsta forskare till en gästprofessur. Under hösten startar de första studierna.

– Vi behöver forskning som är baserad på verkliga behov hos den enskilde individen och inom vården. I dag saknas det vetenskapliga studier kring framför allt behandlingsmetoder vid inkontinens. Där hoppas vi att det nya centret ska kunna bidra med ny kunskap, säger Hans Bergh, Globalt ansvarig för innovationer inom inkontinensområdet på SCA och ansvarig för samarbetet med centret. Här till vänster i bild, med vår prefekt Ian Milsom som är ansvarig för det nystartade centret. Läs mer på AkademiLiv


Kraftig ökning av ovanlig och aggressiv hudcancerform

FORSKNING:Antalet svenska fall av den livshotande hudcancerformen Merkelcellskarcinom MCC har fördubblats på 20 år. Det visar en ny studie som John Paoli, hudläkare och docent vid avd för dermatologi och venerologi, Inst Kliniska vetenskaper, gjort tillsammans med hudläkaren och doktoranden Oscar Zaar, vid Sahlgrenska akademin.

– Mer än hälften av alla MCC var belägna i huvud- och halsregionen vilket talar för att solens UV-strålning är av stor betydelse vid denna diagnos, precis som det är för vanligare former av hudcancer, säger Oscar Zaar.

MCC börjar ofta med en plötslig tillväxt av en röd, rosa eller rödviolett samt relativt hård upphöjning på eller under huden. Tumören växer snabbt till en knuta. Läs hela artikel på AkademiLiv


År 2015

Studie om tarmflorans tidiga utveckling blev en av 2015-års mest spridda nyhet

FORSKNING: Forskarna Fredrik Bäckhed och Jovanna Dahlgren publicerade i maj 2015 en artikel i tidskriften Cell Host&Microbe, som visade att tarmflorans sammansättning och utveckling påverkas både av sättet vi föds på och av huruvida vi ammas. Artikeln uppmärksammades i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin och fick stor internationell spridning via nyhetsportalen Eurekalert (AAAS portal i USA för vetenskapliga nyheter). Läs mer om studien i AkademiLiv och i EurikaAlert

 

 Bild:Bäckhed et al. assessed the gut microbiomes of 98 Swedish mothers and their infants during the first year of life. Cessation of breast-feeding was identified as a major factor in determining gut microbiota maturation, with distinct shifts in signature species being hallmarks of its functional maturation.(Cell Host & Microbe 2015)

 


Läs om Ulla Hellstrand Tang, ortopedingenjör, forskare och innovatör. Hon är prisad för sina e-hälsoappar. läs GP´s artikel om henne 151213.


Operation som behandling vid diskbråck i nacken ger snabbare förbättring

FORSKNING: Patienter med diskbråck i nacken som genomgår operation blir också på längre sikt nöjdare med både smärtlindring och rörelsefunktion än de som behandlas med enbart sjukgymnastik. Det visar en ny avhandling från avd för ortopedi.

– En rimlig slutsats av våra resultat är att behandlingen av diskbråck i nacken bör inledas med ett strukturerat sjukgymnastik-program, men att de som efter cirka tre månader har större kvarvarande besvär bör erbjudas operation inom ett par månader, säger Markus Engquist (på bild).
 

Pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin


BRC Annual Day 2015 - "Tissue Engineering"

FORSKNING: Den 10 november anordnas en heldag kring senaste nytt inom biomaterialforskning. Det är Centrum för Biomaterialforskning (BRC; Biomaterials Research Center) som arrangerar dagen på medicinareberget

Föreläsare från flera länder delar med sig av sin forskning, bland annat Giuseppe Maria de Peppo forskningsledare vid The New York Stem Cell Foundation Research Institute i USA som pratar om - "Testing Implant Materials using Patient- specific Engineered Bone” och Suchitra Holgersson, professor i transplantationskirurgi vid avd för kirurgi på Sahlgrenska akademin - “Engineering tissues and organs-The next frontier in regenerative medicine”.

Ta del av det fullständiga programmet   Till anmälan och mer information samt Mer om BRC 


Nordiska hudläkare träffas i Göteborg

FORSKNING: Den 2-4 september möts ca 150 läkare och forskare inom malignt melanom. Med på konferensen är även deltagare från USA och Australien.

BILD:Från vänster Jonas Nilsson, Lars Ny, Ulrika Stierner och Roger Olofsson Bagge. Läs hela Elin Lindström Claessens artikel i Akademiliv


Ät dig smal efter fetmaoperation

FORSKNING: Det verkar finnas ett positivt samband mellan tarmfloran, ämnesomsättningen och fetmaoperationer. Det visar två studier som gjorts i samverkan med bland annat forskare från avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning.

Bakterier bidrar till lyckad fetmakirurgi (1)

En gynnsammare sammansättning av tarmbakterier tros varar en av orsakerna till viktnedgången vid fetmaoperationerna gastric bypass och gastric banding. Den förändrade tarmfloran verkar förbättra ämnesomsättningen och ge en bestående viktnedgång.

– Våra fynd kan bidra till kunskapen om hur fetmakirurgi fungerar, säger
Fredrik Bäckhed professor i molekylärmedicin. Han har ansvarat för studien i samverkan med bland annat Malin Werling,Torsten Olbers, Lars Fändriks samt Carel Le Roux på avdelningen för gastroforskning och utbildning.

Pressmeddelande från Göteborgs universitet

 
Kroppens energiförbränning ökar efter fetmaoperation
(2)

– Operationen leder till att delar av tunntarmen blir mer aktiv och därmed ökar sitt näringsbehov. Den ökade energikonsumtionen lämnar därmed mindre kvar av en måltid för blodet att ta upp och lagra som fett. Man kan säga att man äter sig smal, säger Maria Werling.

Även Lars Fändriks, Torsten Olbers, Hans Lönroth samt Ville Wallenius har samverkat i studien.

Pressmeddelande från Göteborgs universitet

De två studierna finns publicerade här:

1Roux-en-Y Gastric Bypass and Vertical Banded Gastroplasty Induce Long-Term Changes on the Human Gut Microbiome Contributing to Fat Mass Regulation”

2”Roux-en-Y Gastric Bypass Surgery Increases Respiratory Quotient and Energy Expenditure during Food Intake”.
 


Nils Rudqvist och Emil Schüler gör postdok i USA

FORSKNING: De två nybakade doktorer inom strålningsbiologi (avd för radiofysik) påbörjar i dagarna sina postdoktjänster i USA. Nils Rudqvist fick en tjänst vid Colombia University i New York, och Emil Schüler lyckades ordna en plats vid Stanford University i Kalifornien. Läs mer om deras karriärer via artikeln Akadminliv 
(Bild Elin Linström Claessen/GU)


Helena Brisby inleder klinisk studie om stamceller mot ryggsmärta

FORSKNING: Läs artikeln om Helena Brisby i Akademiliv - Sahlgrenska akademins nyhetsbrev här>>


Nya rön från avhandling vid avdelningen för urologi.

FORKNING: Prostate Cancer Screening – Aspects of Overdiagnosis från december 2014 av Rebecka Arnsrud Godtman Läs artikeln i Akademiliv- Sahlgrenska akademins nyhetsbrev.


Mag-tarmkanalens insida "bara" som 1 rum och kök

FORSKNING: Ytan på mag-tarmkanalens insida har länge antagits vara mellan 180 och 300 kvadratmeter. Forskare vid Sahlgrenska akademin kan med hjälp av ny mätteknik visa att läroböckerna har fel.

Läs mer här

 


 

Medicin och teknik möts på konferens i William Chalmers fotspår

Konferensen hålls den 8-9 november och är förlagd både på Chalmers kårhus och på AstraZeneca. Konferensen avslutas med en paneldebatt om hur fler samarbeten mellan Sahlgrenska och Chalmers kan stöttas.

Några av våra forskare medverkar med föreläsningar, bland annat Mårten Falkenberg avd för radiologi och Rickard Brånemark med anknytning till avd för ortopedi. Olle Lärkö avd för hud och venerologi kommer delta i paneldebatten. Se programmet

FÖR VEM: ingenjörer som arbetar för vårdsektorn och medarbetare i vården som kanske skulle kunna lösa sina problem med hjälp av ingenjörer. Och andra som är intresserade av kombinationen medicin och teknik. Sista anmälan gör här 23 oktober

Läs mer i Akademiliv

Se historien om forskningen kring livmoderstransplantationer

FORSKNING: ”Hade jag vetat hur komplicerad kirurgin var hade jag inte vågat börja prova på människor”, sa Mats Brännström, forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, i en intervju i  Vetenskapens värld i Svt 1 maj.
Han är kirurgen bakom de första lyckade livmoderstransplantationerna i världen. Nu har sex friska barn har fötts och två till kommer inom kort. Möt även Emelie Eriksson, mamma till 2åriga sonen Albin, som föddes ur mormors livmoder.

Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2018-02-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?