Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Erhållna bidrag


Totalt fem miljoner till "Projektanslag barncancer och sjuka hjärtan"

FORSKNING: Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden delar tillsammans ut fem mkr till fyra forskningsprojekt för att öka kunskapen kring kopplingen mellan medfött hjärtfel och cancer och mellan barncancer och hjärt-kärlsjukdom. Två av forskarna är knutna till vår institution.

De två forskarna är; Britt-Marie Ekman-Joelsson  - Identifiering av riskfaktorer för uppkomst av posttransplantationslymfom. Samt Marianne Jarfelt - Övervakning av hjärtfunktion under och efter behandling för barncancer.
Läs mer på Läkemedelsvärldens webb och på Barncancerfondens webb.


Tre av våra forskare får anslag från Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden har beslutat att dela ut 14 miljoner kronor till tio forskningsprojekt i Göteborg. Forskningen kan få stor betydelse för de miljontals svenskar som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Tre av forskarna är från institutionen för kliniska vetenskaper, dessa är professor Sven-Erik Ricksten och forskaren Jonatan Oras båda från avdelningen för anestesiologi och intensivvård, samt docent Mårten Falkenberg, vid avdelningen för radiologi. Deras forskningsprojekt handlar om njursvikt vid hjärtkirurgiska ingrepp, Takotsubo syndrom eller  så kallat brustna hjärtan, samt riskfaktorer för hjärtsjukdom respektive perifer kärlsjukdom.
Ta del av anslagen och läs hela nyheten


Eva Angenete en av fyra som får etableringsstöd från VR

BIDRAG. Eva Angenete, docent i kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper, är en av fyra unga forskare vid Sahlgrenska akademin som får etableringsbidrag i årets stora utlysning från Vetenskapsrådet. Det ger henne får sex miljoner kronor till hennes forskning, som handlar om att förbättra behandlingen vid tjocktarm-, ändtarms- och analcancer.

Läs artikeln om Evas forskning i Akademiliv


VR:s utlysning inom medicin och hälsa gav institutionens forskare över 14 miljoner kronor

BIDRAG: Nu har Vetenskapsrådet presenterat utfallet i sin årliga utlysning inom medicin och hälsa. Totalt får forskare vid Sahlgrenska akademin 155 miljoner kronor – näst mest i landet. Inom vår institution är det fyra forskare som får bidrag.

Eva Angenete, docent och chef för avdelningen för kirurgi: ”Att förbättra behandlingen för tjock, ändtarm och analcancer - studier som utvärderar och förbättrar behandling och kirurgiska tekniker med fokus på livskvalitet”.

Per Albertsson, oavlönad docent vid avdelningen för onkologi: ”Alfastrålande läkemedel från preklinik till klinik”, inom området cancer.

Eva Forssell-Aronsson, professor och chef för avdelningen för radiofysik: ”Utveckling och optimering av radionuklidterapi för neuroendokrina tumörer”.

Thomas Björk-Eriksson, docent vid avdelningen för onkologi: ”Systemdynamisk modellering av strålbehandlingsprocessen: Fältstudier, simuleringar och praktiska lösningar för svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer o våra egna forskare och deras bidrag, Läs mer om Sahlgrenska akademins totala utdelning , Läs mer om Vetenskapsrådet beslut och beviljande bidrag inom medicin och hälsa, som publicerades 26 oktober


Ola Rolfson får anslag för artrosforskning från AFA

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring drygt 28 miljoner kronor i anslag till nio nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. 

Ola Rolfson, docent i ortopedi var en av de nio som beviljats anslag för sitt projekt ”Risk- och friskfaktorer hos personer som fått evidensbaserad grundbehandling för höft- och knäartros”.

- Idag vet vi ganska lite om vilka faktorer som påverkar symtomutvecklingen vid knä- och höftartros. Det här projektet kommer att kunna svara på hur andra sjukdomar, socioekonomiska faktorer och andra patientegenskaper påverkar sjukdomsutvecklingen, resultatet av artrosskola och behovet av en eventuell protesoperation, säger Ola Rolfson. Läs mer


Oskadliggöra men inte döda bakterier - ny lösning på antibiotika resistens?

BIDRAG: Att bryta bakteriernas förmåga att kommunicera med varandra kan bli lösningen på dagens dilemma med resistenta bakterier.

Margarita Trobos är forskare på avdelningen för biomaterial vid institutionen för kliniska vetenskaper. Hon har precis beviljats ett stort bidrag för ”Industridoktorand 2016” från Stiftelsen för strategisk forskning SSF*. Projektets rubrik är ”Virulenshämmare för behandling av mjukdelsinfektioner”.

Det är 24 spännande projekt som nu får möjlighet till värdefull kunskapsuppbyggnad, nytta för samhället och utökat utbyte mellan akademin och näringslivet får finansiering av SSF.

Doktoranden som kommer utföra det industriella projektet blir Erik Gerner, han kommer att handledas av Margarita Trobos och bihandledas av Sofia Almqvist, gruppchef för antimikrobiella material och koncept på Mölnlycke Health Care. 
Läs mer om detta banbrytande projekt här.


Fonden mot prostatacancer satsar på tre vid institutionen för kliniska vetenskaper 

BIDRAG. Fonden mot prostatacancer delar nu totalt ut 2,6 miljoner kronor till fyra framstående svenska forskare inom prostatacancerforskning. Tre av dessa forskare är knutna till vår institution.

Jonas Hugosson-forskning om mpMR och rikade biopsier kan ge säkrare diagnos och behandlingsbeslut.

Andreas Josefsson-forskning kring Identifiering av biomarkörer för optimerad screening.

Karin Welén-forskning om Karaktärisering av kastrationsresisent prostatacancer via cirkulerade tumörceller

Läs mer i Akademiliv

Karin Welén, forskare vid avdelningen för urologi.
Foto: Johan Wingborg/GU


Håkan Engqvist, gästprofessor vid avd för biomaterial, får miljonanslag av SFF för materialforskning

BIDRAG: Avdelningen för biomaterial får ytterligare uppmärksamhet kring sin forskning när Håkan Engqvist professor i tillämpad materialvetenskap vid UU och gästprofessor här på avdelningen för biomaterialvetenskap, får ett rambidrag på över 28 miljoner från Stiftelsen för Strategisk Forskning SSF. Medsökande till projektet kring ”Syntes och processning av aktiva kalciumfosfatcement ” är bland annat professor Peter Thomsen också på avdelningen för biomaterial.

Rambidragen, på totalt 300 miljoner, till Materialvetenskap har fokus på nya produktionsmetoder och avancerad processkontroll för funktionella och strukturella material. Önskan är att lyfta fram tvärvetenskap av högsta kvalitet som samtidigt resulterar i verklig nytta.
Läs mer om anslaget på avd för biomaterial webbplatsUppsala universitets webb samt SSF´s webb. Inom kort kommer även ett längre nyhetsinslag i Akademiliv .
Bild: Professor Håkan Engqvist


Forskare vid institutionen får bra utdelning från Vetenskapsrådet

BIDRAG: Följande forskare vid vår institution har fått bidrag från Vetenskapsrådet inom medicin och hälsa:

Suchitra Holgersson (bild) - Native extracellulär matrix som scaffolds för tissue-engineering av bukspottkörteln med mänskliga stamceller.
(2 100 000 kronor) Lyssna även på podcasten om hennes forskning

Mats Brännström - Behandling av livmodersinfertilitet – uterustransplantation och bioengineered uterus. (4 000 000 kronor)

Henrik Hagberg - Perinatal hjärnskada (4 000 000 kronor)

Eva Haglind - Minimalinvasiv kirurgisk teknik vid behandling av prostatacancer och perforerad kolon-divertikulit. (2 100 000 kronor)

Bo Jacobsson - Genetiska och epidemiologiska studier av graviditetslängd. (4 000 000 kronor)

Carel le Roux - Mekanismer bakom varför diabetisk njursjukdom förbättras av Roux-en-Y gastric bypass kirurgi. (2 100 000 kronor)

Jonas Nilsson - DNA-skaderesponser som mål för behandling av cancer.  (6 000 000 kronor)


Jon Karlssons forskning inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet belönas med Nordiska Medicinpriset 2015

BIDRAG: Jon Karlsson har tillsammans med tre andra pristagare erhållit Nordiska Medicinpriset 2015 som detta år går till forskning inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet.

De övriga pristagarna är forskarna Lars Engebretsen och Roald Bahr, Oslo universitet respektive Norges idrottshögskola, samt Michael Kjær, Köpenhamns universitet.

Jón Karlsson har belönats för sin grundläggande forskning om bl.a. ledbandsskador i fot- och knäled samt för att han på ett avgörande sätt höjt nivån på klinisk forskning inom ortopedi och idrottsmedicin med ett stort antal välgjorda prospektiva, randomiserade studier. Han har därigenom skapat viktig och kliniskt relevant evidensbaserad kunskap, som både idrottsläkare och patienter kan använda för beslut om behandling av idrottsrelaterade skador. Läs mer om priset i pressmeddelandet


Torsten Olbers och Henrik Malchau får ALF-medel

BIDRAG: Senaste utdelningen av ALF-medel fördelades mellan 25 forskare med klinisk prägel i sin forskning. Fem av forskarna kommer från olika avdelningar inom institutionen för Kliniska vetenskaper.

Även emeritiprofessorerna Göran Wennergren, Ulla Sillén och Ingegerd Östman-Smith får ALF-medel.n Läs mer i Akademiliv


Jovanna Dahlgren och Michael Olausson får projektbidrag ur Lundbergststiftelsen

BIDRAG: Lundbergs Forskningsstiftelse fördelar i år 27 miljoner kronor projektbidrag till forskare inom områdena cancer, njursjukdomar och ortopedi. Tio av de 15 forskare som får del av medlen är hemmahörande i Göteborg.

Jovanna Dahlgren får bidrag för; "Nutrition, tarmflora, tillväxtfaktorer och könshormon under barndomen – Påverkar dessa benstatus och risk för frakturer?" Och Michael Olausson för "Rekonditionering av blodkärl och njurar som utsatts för stress". Även Roland Thomeé för "En ny rehab-modell för stora grupper av patienter med ortopedisk skada. Regelbunden och omfattande webbaserad insamling av kliniska data under lång tid med omedelbar feedback på individ- och gruppnivå för patient och ansvarig sjukgymnast/läkare" . Läs mer i Akademiliv


Michael Olausson får forskningsbidrag ur Gelinfonden

 

BIDRAG: Michael Olausson professor i transplantationskirurgi, avd för kirurgi, Sahlgrenska akademin, får forskningsbidrag för forskning kring;  "Rekonditionering av njurar från hjärtdöda donatorer och långtidspreservation av njurar till njurcancerpatienter". Olausson delar på forskningsbidraget på 1 miljon för 2015 med flera forskare inom bland annat GU och Sahlgrenska sjukhuset, läs mer i Akademiliv.

Stiftelsen Gelins minnesfonds huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt och utvecklingsprojekt som rör transplantation.
 


 

Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2017-01-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?