Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stipendier att söka


Vetenskapsrådet

Följande utlysningar öppnar för ansökan 15 februari:

  • Bidrag inom rådsprofessorprogrammet (HS, MH, NT, UV)
  • Projektbidrag (MH)
  • Projektbidrag Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R) (MH)
  • Etableringsbidrag (MH)
  • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH)

Ansökan senast 21 mars
Vetenskapsrådet


Hudfonden

Vetenskaplig medicinsk forskning inom dermatologi och venereologi. C:a 8 miljoner kr till forskning där huvudsökande är anställd vid dermato-venereologisk enhet i Sverige. Behörig att söka projektbidrag är disputerad forskare. Senast 31 mars
Hudfonden


Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond

Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond ledigförklarar cirka 2,3 miljoner kronor för forskning vid Göteborgs universitet, "som riktar sig på medicinska och sociala problem rörande en rimlig barnbegränsning eller en förbättring av mentala funktioner eller rörelsefunktioner hos åldring". Senast 10 april
Utlysning Ansökningsblankett


Stiftelsen Handlanden Herman Svenssons fond för blinda och synsvaga

Stiftelsen Handlanden Herman Svenssons fond för blinda och synsvaga ledigförklarar cirka 144 868 kronor för forskning vid Göteborgs universitet "kring och utveckling av hjälpmedel för blinda och synsvaga". Senast 10 april

UtlysningAnsökningsblankett


Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt inom transplantationsområdet. Projekten skall bedrivas vid institutioner i Sverige. Ansökan senast 14 april
Gelinfonden


Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering. Senast 15 april
RFSU


Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

  • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
  • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Senast 30 april
Norrbacka-Eugeniastiftelsen


Natur & Kultur

Populärvetenskapliga arbetsstipendier om vardera 100 000 kronor ska främja spridning av forskning och vetenskapliga rön till allmänheten. De fyra arbetsstipendierna kan sökas av forskare, journalister, författare eller liknande.  Senast 1 maj
Natur & Kultur


Kan sökas när som helst under året


Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare


STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT


FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Resebidrag - Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i vissa fall.
Konferensbidrag - kan sökas för vetenskapliga konferenser och symposier inom rådets ansvarsområde som äger rum i Sverige.
Publiceringsbidrag - kan avse utgivning av svenska eller nordiska vetenskapliga tidskrifter. FAS stöder också utgivning av monografier av hög vetenskaplig kvalitet.
Utlandsstipendium - Bidrag om högst 30 000 kr exkl. indirekta kostnader kan sökas löpande. Utlandsstipendierna gör det möjligt för forskare inom FAS ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.

FAS


Vetenskapsrådet

Mobilitybidrag,inom EU-bidrag fusion - Forsknings-infrastruktur
Konferensbidrag - Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet


Wenner-Gren Stiftelserna

Sabbatsstipendier - Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Wenner-Gren Stiftelserna


Fler stipendier att söka

(uppdaterad 20 mars)

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2017-03-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?