Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stipendier att söka

 


Hjärt-Lungfonden

  • Forskarmånader / Forskartjänst
  • Projektbidrag
  • Utlandsstipendium


Ansökan senast 10 maj

Hjärt-Lungfonden


SSMF:s Stora Anslag 2017 - Etableringsstöd till yngre forskare

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser anslag för 4-åriga hel- och halvtidstjänster, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag. Ansökningsperiod: 15 april -15 maj 2017.
Utlysning
SSMF


Barncancerfonden

  • Reseanslag
  • Uppstartsbidrag (ny)
  • Symposier
  • Forskarutbildningskurser
  • Metodikstudier och utbildningskurs
  • Gästföreläsare

Senast 15 maj

Barncancerfonden


Forte

Projektmedel för att stärka forskningen om åldrande och hälsa. Senast 18 maj
Forte


Vinnova - Datadrivna labb

Vinnova uppmuntrar nu forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer som har en plan för hur man systematiskt kan främja innovationer baserade på data, att söka finansiering i denna utlysning. Senast 23 maj
Vinnova


Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Stiftelsen stöder forskning inom ämnesområdena medicin, teknik och ekonomi. Stiftelsen vänder sig främst till unga, disputerade självständiga forskare som påbörjat uppbyggnaden av egen forskningsverksamhet. Senast 31 maj

Ollie och Elof Ericssons Stiftelse


Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship - Research Students

Forskningsstudier i Japan under ett och ett halvt eller två år för dem som har en akademisk examen och vars forskning har någon koppling till Japan. Gör intresseanmälan redan nu!  Senast 5 juni
Japanska Ambassaden i Sverige


Vinnova

Projekt med fokus på utveckling och produktion av biologiska läkemedel med syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Ansökan senast 8 juni
Vinnova


Jeanssons Stiftelser 2017 - Medicinsk forskning

Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Ansökningsperiod: 8 maj - 15 juni 2017.
Utlysning
Jeanssons Stiftelser


Adlerbertska stipendier läsåret 2017/18

Stipendierna kan sökas av studenter vid Göteborgs universitet på grundnivå/avancerad nivå samt studerande på forskarutbildningsnivå. Stipendier utdelas med prioritet för resor. Ansökningsperiod: 2 maj - 30 juni.
Adlerbertska stipendier


Svensk sjuksköterskeförening

Doktorandstipendium år 2017 är på en summa av 107 000 kronor. Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening. Senast 4 augusti
Svensk sjuksköterskeförening


Spädbarnsfonden

Bidrag som skänks till forskningsfonden går till forskning som tar fram kunskap för att förhindra att ofödda och nyfödda barn dör. Medel ur forskningsfonden går även till forskning för att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och kan ha ett medicinskt perspektiv såväl som ett omvårdnadsperspektiv. Senast 31 augusti
Spädbarnsfonden


Magnus Bergvalls Stiftelse

Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap samt medicin. Senast 15 september
Magnus Bergvalls Stiftelse


Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2017

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.  Senast 17 september
Svenska Försäkringsföreningen


ÅForsk - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Senast 29 september
ÅForsk


HRFs hörselforskningsfond

Forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades kan ansöka. Senast 1 oktober
HRFs hörselforskningsfondKan sökas när som helst under året


Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare


STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT


FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Resebidrag - Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i vissa fall.
Konferensbidrag - kan sökas för vetenskapliga konferenser och symposier inom rådets ansvarsområde som äger rum i Sverige.
Publiceringsbidrag - kan avse utgivning av svenska eller nordiska vetenskapliga tidskrifter. FAS stöder också utgivning av monografier av hög vetenskaplig kvalitet.
Utlandsstipendium - Bidrag om högst 30 000 kr exkl. indirekta kostnader kan sökas löpande. Utlandsstipendierna gör det möjligt för forskare inom FAS ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.

FAS


Vetenskapsrådet

Mobilitybidrag,inom EU-bidrag fusion - Forsknings-infrastruktur
Konferensbidrag - Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet


Wenner-Gren Stiftelserna

Sabbatsstipendier - Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Wenner-Gren Stiftelserna


Fler stipendier att söka

(uppdaterad 10 maj)

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2017-05-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?