Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stipendier att söka


Njurfonden

3 miljoner kronor för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation. Dessutom utlyses 100 000 kronor för forskning om njurtransplantationer med levande givare ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond. Senast 23 oktober
Njurfonden


Stiftelsen Hilda Johanssons Minne

Sahlgrenska akademin utlyser resestipendier ur Stiftelsen Hilda Johanssons Minne. Stipendierna är enbart avsedda för valfria studier i England och Frankrike och enbart för legitimerade läkare.  Sista ansökningsdag är 30 oktober 2017.

Utlysning


Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostata- och bröstcancer

Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer. Senast 1 november
Utlysning


Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

  • Stora Gelinstipendiet 200 000 kronor - Utdelas till personer som arbetar kliniskt inom transplantationsområdet och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution.
  • Lilla Gelinstipendiet 50 000 kronor - Stipendiet är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet.

Senast 6 november

Gelinfonden


STINT 

Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Senast 7 november
STINT


Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 

SSMF utlyser 2-åriga stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Senast 15 november
Utlysning SSMF


Rune & Ulla Amlövs stiftelse 

Audiologisk forskning vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Ansökningsperiod: 28 okt - 17 nov. 
Rune & Ulla Amlövs stiftelse


Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Anslag till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Senast 1 december
Doktor Felix Neuberghs stiftelse


Ragnar Söderbergs Stiftelse

  • Project in Economic
  • Project in law
  • Fellowship in Medicine

Call for proposals 2017: 6 November – 5 December
Ragnar Söderbergs Stiftelse


Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond 

Minnesfondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område, d.v.s. avseende skador eller sjukdomar inom rörelseorganen som ej behandlas med kirurgiska eller specifikt reumatologiska metoder. Senast 8 december
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond


Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendium 2018 

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Inriktning under åren 2018 och 2019: Barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling. Senast 31 december
Stiftelsen Solstickan


Maud & Birger Gustavssons Stiftelser 

Forskning och utbildning inom olika områden av medicinen och i första hand inom ämnesområdet urologisk kirurgi.  Senast 31 december
M & B Gustavssons Stiftelser


Fulbright Scholar Program (Visiting Lecturer/Research Scholar) 

Grants for Swedish postdoctoral scholars who wish to conduct advanced research and /or lecture in the United States and who have an established affiliation with an American university or research center.  Deadline January 8
The Fulbright Commission


Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

Fonden skall främja: Humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik, Naturvetenskaper – inbegripet medicin, Konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m samt Folkbildningsverksamhet.
Ansökningsperiod: 1 okt – 15 jan. 
Stiftelsen Längmanska kulturfonden


IRIS-stipendiet

Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av ”framåtsträvande kvinnor”. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.ex. inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande.  Ansökningsperiod: 1 okt -15 jan.
IRIS-stipendiet


Kan sökas när som helst under året


Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare


STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT


FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Resebidrag - Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i vissa fall.
Konferensbidrag - kan sökas för vetenskapliga konferenser och symposier inom rådets ansvarsområde som äger rum i Sverige.
Publiceringsbidrag - kan avse utgivning av svenska eller nordiska vetenskapliga tidskrifter. FAS stöder också utgivning av monografier av hög vetenskaplig kvalitet.
Utlandsstipendium - Bidrag om högst 30 000 kr exkl. indirekta kostnader kan sökas löpande. Utlandsstipendierna gör det möjligt för forskare inom FAS ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.

FAS


Vetenskapsrådet

Mobilitybidrag,inom EU-bidrag fusion - Forsknings-infrastruktur
Konferensbidrag - Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet


Wenner-Gren Stiftelserna

Sabbatsstipendier - Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Wenner-Gren Stiftelserna


Fler stipendier att söka

(uppdaterad 16 oktober)

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2017-10-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?