Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella disputationer


 

Fredagen 22 september har vi två disputationer

  1. Alexandros Rentzos - Endovascular treatment of ischemic stroke
  2. Furqan Ali Shah - Osteocytes as indicators of bone quality - multiscale structure-composition characterisation of the bone-implant interface

 
Läs mer om dem båda i artiklarna nedan


Alexandros Rentzos - Endovascular treatment of ischemic stroke

Datum: 2017-09-22
Tid: 09:00 - 11:30
Lokal:
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kammaren, Vita Stråket 12

Opponent: Docent Michael Söderman, Neuroradiologi, Institutionen för
Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Turgut Tatlisumak, Mia von Euler och Mårten Falkenberg
Huvudhandledare: Mikael Hellström
Bihandledare: Lars Rosengren och Gunnar Wikholm

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi Länk till avhandlingen

Endovaskulär behandling säker och effektiv vid akut ischemisk stroke

Alexandros Rentzos avhandling handlar om endovaskulär behandling vid akut ischemisk stroke. De patienter som varit i fokus är de som drabbats av stroke på grund av ocklusion (propp/blockering) i hjärnans stora centrala kärl. Vid endovaskulär behandling når man proppen via blodkärlen och kan mekaniskt dra ut den med hjälp av olika verktyg, även kallat mekanisk trombektomi.- Vi fann att vår behandlingsmetod är lika effektiv och säker som andra metoder, och den visar sig dessutom ha färre komplikationer, säger Alexandros Rentzos, verksam som radiolog med subspecialisering inom neuroradiologi och neurointervention vid Diagnostik och Interventionell Neuroradiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

 
I tidigare retroprospektiva studier har man också funnit att patienter som får generell anestesi vid en endovaskulär behandling vid akut ischemisk stroke har sämre neurologiska utfall jämfört med de patienter som får vara vakna med sedering vid ingreppet. Men resultatet från hans avhandling visar något annat.

Viktig upptäckt
- Vi visar att signifikant sänkning av blodtrycket vid endovaskulär behandling under generell anestesi visserligen är associerad med dåligt neurologiskt utfall och bör undvikas. Men när ett strikt protokoll finns för att undvika intraoperativa blodtrycksfall då finns ingen skillnad i neurologiskt utfall mellan generell anestesi och vaken sedering enligt vår prospektiva randomiserade studie AnStroke. Detta är ett viktigt upptäckt.

Resultaten från hans forskning lyfter istället vikten av att ta mer hänsyn till den enskilda patientens olika förutsättningar vad det gäller anatomi, kliniskt status och var proppen sitter etc. Utifrån den kunskapen kan man sedan välja den mest passande anestesi-metoden vid endovaskulära behandling vid akut ischemisk stroke och på så sätt minska riskerna för komplikationerna.

Uppmärksammad i vetenskapliga media
Alexandros och hans co-investigator på ”AnStroke studien” Pia Löwhagen Henden, har intervjuats i ett blogginlägg som publicerades i juninumret av Stroke:
“General Anesthesia Versus Conscious Sedation for Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke: The AnStroke Trial (Anesthesia During Stroke),” .

Samt uppmärksammats i SNACC, Society for Neuroscince in Anesthesiology and Critical Care, som ”Article of the Month” i augusti 2017:
http://www.snacc.org/education-research/article-of-the-month


Furqan Ali Shah - Osteocytes as indicators of bone quality - multiscale structure-composition characterisation of the bone-implant interface

(OBS This dissertation will be held in English)

Datum: fredag 22 september, 2017
Tid: kl 13.00 - ca 15.30
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborgs universitet

Opponent: Professor Serena M. Best Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge, UK
Betygsnämnd: Ingemar Abrahamsson, Tomas Albrektsson och Regine Willumeit
Huvudhandledare: Anders Palmquist
Bihandledare: Peter Thomsen och Aleksandar Matic

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för biomaterialvetenskap Länk direkt till avhandlingen

The research and dissertation in brief
Furqan Ali Shah’s dissertation concerns bone healing around metal implants (e.g., titanium and cobalt chromium) for dental and orthopaedic applications, and understanding osseointegration in terms of bone quality. The focus is on the osteocyte lacuno-canalicular network in bone. In his work, he has studied commercially pure titanium (cp-Ti) implants whose surface was modified using a high-energy laser to develop a combined micro- and nanostructure, as well as macro-porous implants of titanium alloy (Ti6Al4V) and cobalt chromium alloy (CoCr) manufactured 3D printing.

What clinical benefit or patient benefit will the result have?
Osseointegration is generally studied in terms of the amount of bone formed around implants.

- It is possible that certain implant materials support the formation of structurally inadequate or mechanically incompetent bone. Implants made of metals endure most of the mechanical loads during function, and thus peri-implant bone experiences stress-shielding due to lack of mechanical stimulation. In normal bone, lack of mechanical stimulation leads to bone resorption and decrease in the numbers of osteocytes. Osteocytes are aligned parallel to the direction of bone lamellae, and therefore also exhibit a strong directional relationship with collagen fibres and bone mineral. Therefore, osteocytes can be used as structural markers for bone healing around currently available materials and novel implant designs, for example macro-porous geometries designed for optimal biomechanical behaviour and hence minimal stress-shielding, says Furqan Ali Shah

Figure: Laser-ablation of titanium results in the formation of globular features due to resolidifiation of metal with a highly ordered titanium dioxide on the surface. The image shows osteocytes in bone communicating with an osseointegrated implant surface via the lacuno- canalicular network. The structures have been revealed by sequential exposure of a resin embedded, explanted bone-implant specimen to mild acid and alkali solutions. Scanning electron microscopy (×10,000).

Any surprising or important discoveries?
- A surprising discovery was the identification of highly crystalline particles of magnesium whitlockite within lacunae associated with apoptotic osteocytes. Whitlockite is a calcium phosphate phase that has a structure similar to β-tricalcium phosphate which commonly does not exist in bone. Whitlockite formation requires lower pH conditions than hydroxyapatite, and therefore points towards an altered biochemical environment within apoptotic osteocytes.

- Another finding was the direct attachment of osteocytes to titanium implants after several years of clinical function, indicating that bone adjacent to implant surfaces is not fibrous tissue that has become mineralised, but in fact living bone. Surprisingly, we also observed direct attachment of osteocytes to cobalt chromium alloy, which is often considered inferior to titanium in terms of its capacity to support bone regeneration, says Furqan Ali Shah.


 

Improvements in total hip arthroplasty - did they work?
Evaluation of different articulations and fixation concepts.

Datum: fredagen 29 september
Tid: 09:00-11:30
Lokal: Hörsal Aulan, R-huset Mölndal, Göteborgsvägen 31, SU/Mölndal

Opponent: Docent Gösta Ullmark Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi, Akademiska sjukhuset / Uppsala universitet
Betygsnämnd: Jenny Vikgren, Olle Lansinger och Richard WallenstenHuvudhandledare: Johan Kärrholm
Bihandledare: Jonas Thanner

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi Länk till avhandlingen

Bakgrund
Idag är en total höftprotes (THA) en av de säkraste och mest effektiva kirurgiska behandlingarna. Men nya material, kirurgiska tekniker och designkoncept som syftar till att förbättra dessa höftproteser har inte alltid varit så framgångsrika.

Resultat
Per-Erik Johansson avhandling tar, i korthet, upp aspekter på och metoder för att utvärdera hur olika typer av höftproteser fungerar efter att de opererats in på människa.

- Ett av avhandlingens delresultat har bidragit till att kraftigt minska användningen av s k ytersättningsproteser, även känt som ”idrottsproteser”. Ett annat delarbete presenterar en vidareutvecklad metod att mäta slitage i protesleder. Ytterligare ett belyser att en påtaglig försämring av funktionen hos en höftprotes* beroende på en till synes liten designförändring troligen kunde förutsagts med tillgänglig metodik, säger Per-Erik Johansson, som kliniskt jobbar som överläkare på ortopedkliniken SÄS Borås/Skene.

Vidare visar resultaten i avhandlingen på fördelar och i viss mån nackdelar med protesledytor gjorda av materialkombinationer med litet slitage.

Detta förvånade mig
Ett lite oväntat resultat är att man med bara små justeringar av tillgänglig metodik kan mäta slitage med bra noggrannhet även i protesleder som inte syns så bra på röntgenbilder.

- I Sverige och Norden är vi jämförelsevis restriktiva till att använda nya och oprövade protestyper. Mycket tack vare våra kvalitetsregister. Trots det, utifrån denna avhandlings och andra forskares resultat samt höftproteshistorien, är det förvånande att nya höftprotestyper, -material och –metoder fortfarande kan lanseras och användas i större skala innan man har resultat från utvärderingar i tidiga, mindre studier med tillgängliga och väldokumenterade metoder.

Viktig upptäckt
En viktig upptäckt är att slitageresistent plast, som används i stor skala i dagens höftproteser, är hållbar i minst 10 år och åtminstone i vissa protestyper verkar innebära en minskad risk för omoperation.

* Den aktuella protesdelen Per-Erik omnämner, är en lårbenskomponent av en höftprotes som från början hade extremt låg risk för proteslossning och omoperation. Dess design ändrades 1995 och den nya versionen hade klart större risk för proteslossning, större än vad som anses acceptabelt med dagens standard, menar han.

Vad är en ytersättningsproteser ”idrottsproteser”
Ytersättningsprotes är en övergripande princip för höftprotesdesign som innebär att man sätter en rund "hatt" eller hätta på höftens ledhuvud och låter denna leda mot en ledskål som sätts fast i bäckenet. På 2000-talets början började man i stor utsträckning använda en typ där både hätta och skål är gjorda av krom-kobolt-legering. Denna protestyp slits väldigt lite och lanserades som en protes för unga aktiva patienter, som man också ska kunna idrotta med, därav namnet "idrottsprotesen".

- I Sverige och Norden gjorde vår inbyggda skepsis mot nya proteser att användningen var liten. I USA och andra delar av världen ökade antalet inopererade proteser snabbt och när rapporter om ökad risk för omoperation började komma hade många patienter redan fått en sådan här protes. Omfattande användning av protestypen fortsatte flera år efter att de här rapporterna publicerades men har nu minskat kraftigt, berättar Per-Erik Johansson.

 


Illustration: Pontus Art Production

Information om kommande disputationer

Vill du få liknande information om kommande disputationer anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att skicka ett mail till katarina.olinder@gu.se

Årets avhandling 2016

 

 

 

 

 

 

 

Hela bildspelet kan ses på Akademiliv

Disputationer mm

Till kalendern

Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2017-09-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?