Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskning

Här presenteras ett urval av institutionens forskningsnyheter. Under rubrikerna till vänster kan ni se ytterligare nyheter kategoriserade som Samverkan, Personnytt, Erhållna bidrag samt Mottagna utmärkelser.


Ett urval av våra forskningsnyheter 2017


Vana och variation nyckelfaktorer för lyckad urinrörskirurgi

FORSKNING: Kirurgiska ingrepp vid urinrörsförträngning – en sjukdom som drabbar främst män – kräver allt mer kunskaper och operationsvana för att resultaten ska bli bra. Det framgår av forskning vid Sahlgrenska akademin där totalt 569 utförda ingrepp studerats.

– Det här är ingen högprioriterad patientgrupp. De kan ofta ha gått med en kateter via bukväggen i flera månader och kanske inte kunnat jobba för att det är besvärligt och att det ibland kan upplevas som smärtsamt. Det är ett grymt öde att inte kunna kissa och patienterna är så tacksamma när de väl är opererade, säger Teresa Olsen Ekerhult, nyligen disputerad forskare och specialistläkare inom urologi.

Uretraplastiken började ta fart på 1950-talet och har därefter utvecklats med åren. Det är först de senaste tjugo åren som man kommit underfund med hur man ska gå tillväga. Enligt Teresa Olsen Ekerhult kan man inte säga att just den ena eller den andra operationen är den bästa, utan det måste avgöras från patient till patient vilken kirurgisk metod som är att föredra.  Läs hela pressmeddelandet
 


Obesitaskirurgi viktigt behandlingsalternativ vid typ 2-diabetes

FORSKNING:Evidens pekar på att typ 2-diabetes är en indikation för obesitaskirurgi, även vid BMI under 35.  Nu finns behov av nya nationella riktlinjer för denna indikation.

- Det är dock tydligt att alla operationstekniker inte har lika stark effekt på typ 2-­diabetes. Metoder som innefattar omkoppling av tunntarmen (gastrisk bypass eller biliopankreatisk diversion) visar bäst resultat, berättar bland annat Torsten Olbers i Läkartidningen 2017;114:ECLS . Icke-kirurgiska behandlingar mot fetma och typ 2-diabetes är inte långsiktigt effektiva och kan inte jämföras med de effekter man ser av metabol kirurgi. Men det är inte realistiskt att alla patienter kan eller ska behandlas med metabol kirurgi.


Oskadliggöra men inte döda bakterier - ny lösning på antibiotika resistens?

BIDRAG & FORSKNING: Att bryta bakteriernas förmåga att kommunicera med varandra kan bli lösningen på dagens dilemma med resistenta bakterier.

Margarita Trobos är forskare på avdelningen för biomaterial vid institutionen för kliniska vetenskaper. Hon har precis beviljats ett stort bidrag för ”Industridoktorand 2016” från Stiftelsen för strategisk forskning SSF*. Projektets rubrik är ”Virulenshämmare för behandling av mjukdelsinfektioner”.

Det är 24 spännande projekt som nu får möjlighet till värdefull kunskapsuppbyggnad, nytta för samhället och utökat utbyte mellan akademin och näringslivet får finansiering av SSF.

Doktoranden som kommer utföra det industriella projektet blir Erik Gerner, han kommer att handledas av Margarita Trobos och bihandledas av Sofia Almqvist, gruppchef för antimikrobiella material och koncept på Mölnlycke Health Care. 
Läs mer om detta banbrytande projekt här.


Fetmakirurgi på unga visar bra långtidsresultat

FORSKNING: Fetmaoperationer på tonåringar ger lika goda långsiktiga resultat som hos vuxna. Fem år efter operationen vägde de unga i snitt 28 procent mindre än före ingreppet, visar en ny studie.

– Det är dags att börja integrera fetmakirurgi i behandlingen av ungdomar med allvarlig fetma. En förutsättning är att de följs upp långsiktigt eftersom våra resultat också visar att en del ungdomar behöver mycket stöd för att hantera tillvaron efter operationen. Fetmakirurgi är ingen ”quick fix”, konstaterar Torsten Olbers docent vid vår institution Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det är de med den allvarligaste fetman som ingått i studien. Utan operation förblir denna grupp nästan undantagslöst stora för resten av livet. Hos tonåringarna är det extra tydligt att det finns en stark bakomliggande genetisk benägenhet för allvarlig fetma, det är inget livsstilsval de har gjort, menar han. Läs hela pressmeddelandet


 

2016

Blodtrycksmedicin öppnar för ny hantering vid Barretts syndrom

FORSKNING:Nya sätt att använda blodtrycksmediciner kan i framtiden förskona vissa patientgrupper från både obehag och livslång oro för cancer i matstrupen. Det är i alla fall målet för flera studier vid Sahlgrenska akademin på patienter med Barretts syndrom.

– Det skulle vara stora vinster för både patienter och samhälle om vi kunde sortera ut dem som inte löper några större risker, säger Svein Olav Bratlie, forskare vid avdelningen för gastrokirurgi vid vår institution, kliniskt verksam på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Läs hela pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin


Sahlgrenska akademin inleder världens största studie om överburen graviditet

FORSKNING: Minst 10 000 kvinnor kommer att ingå i studien SWEPIS som leds av en styrgrupp från Sahlgrenska akademin. Studien som är den största någonsin på ämnet syftar till att jämföra igångsättning av förlossning vid graviditeter som passerat 40 veckor.

I projektet ingår doktoranden och barnmorskan Anna Wessberg och ytterligare en doktorand kommer att anställas inom kort. Huvudhandledare är Helen Elden, docent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. En av bihandledarna professor Henrik Hagberg från institutionen för kliniska vetenskaper/ Perinatal Medicinskt Center vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läs mer i Akademiliv och Study protocol of SWEPIS Graviditetsregistret


Jonas Hugosson får Nordiska Medicinpriset 2016

FORSKNING:Forskning om bröstcancer och prostatacancer belönas med Nordiska Medicinpriset 2016. Jonas Hugosson professor i urologi, avd för urologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper är en av fyra pristagare.
Motiveringen - Han utses till pristagare för sina grundläggande och internationellt uppmärksammade screeningstudier rörande prostatacancer. Hans forskning har haft stor betydelse för förståelsen av prostatacancerns förlopp och banat väg för framtida screeningprogram.
Nordiska Medicinpriset kommer att delas ut i Stockholm den 2 februari 2017
Läs pressmeddelandet från Nordiska Medicinpriset
 


Urinläckage vanligt även hos kvinnor som inte fött barn

FORSKNING: Maria Gyhagen, gynekolog och forskare här på avd för obstetrik och gynekologi, har nu gjort en studie med 9200 kvinnor i denna kategorin. Var femte kvinna över 45 år uppger där att hon läcker. – De som har urinläckage innan en graviditet riskerar att få det avsevärt värre efteråt. Det är en grupp som är extra sårbar och borde identifieras inom mödravården,säger Maria Gyhagen.
Läs hela pressmeddelandet samt deras artikel i Läkartidningen


Kraftig ökning av aggressiv hudcancer – ny teknik kan rädda liv

FORSKNING: Med hjälp av en app och mobil teledermatoskopi skulle väntetider kunna kortas, resurser sparas och fler liv räddas. Allmänläkaren skickar bilderna som en digital remiss via en applikation på mobiltelefonen, till en hudläkare för bedömning.
Läs artikeln med John Paoli i LIFeTime

 

 

 


Kunskap om Familjär medelhavsfeber viktig även i Sverige

FORSKNING;Den demografiska utveckling i Sverige gör det viktigt att identifiera, diagnostisera och behandla patienter med familjär medelhavsfeber i Sverige i dag. Speciellt angeläget är det inom barn- och ungdomssjukvården, eftersom nästan alla dessa patienter har sina första symtom före 18 års ålder. Läs hela artikeln i Läkartidningen (2016;113:DZFY) författade av forskarna Per Wekell, Stefan Berg, Anders Fasth vid vår institution samt Anna Karlsson vid institutionen för medicin Sahlgrenska akademin.


NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken

FORSKNING:: Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. Metod innebär färre invasiva provtagningar. Det är högst troligt att NIPT kommer att bli ett mycket efterfrågat test.

- Det är viktigt att användandet av NIPT följs upp och kvalitetssäkras, kanske som en del i det nyligen etablerade Graviditetsregistret, skriver författarna  i Läkartidningen 22-23/2016. En av författarna är Bo Jacobsson, professor vid kliniska vetenskaper och avdelningen för obstetrik och gynekologi.
Illustration:Jan Funke


Sveriges första inkontinensforskning GCRC startar nya studier till hösten

FORSKNING:Nu får Sverige sitt första forskningscentrum för inkontinens Gothenburg Continence Research Center GCRC. På Sahlgrenska akademin i Göteborg kommer ett hundratal personer inom olika discipliner att vara knutna till det nya centret. Dessutom har man lyckats locka en av världens främsta forskare till en gästprofessur. Under hösten startar de första studierna.

– Vi behöver forskning som är baserad på verkliga behov hos den enskilde individen och inom vården. I dag saknas det vetenskapliga studier kring framför allt behandlingsmetoder vid inkontinens. Där hoppas vi att det nya centret ska kunna bidra med ny kunskap, säger Hans Bergh, Globalt ansvarig för innovationer inom inkontinensområdet på SCA och ansvarig för samarbetet med centret. Här till vänster i bild, med vår prefekt Ian Milsom som är ansvarig för det nystartade centret. Läs mer på AkademiLiv


Äldre forskningsnyheter se här


 

Doktorspromoveringen 2016

FORSKNING: Nu på fredag den 21 oktober promoveras 149 nya doktorer på Göteborgs universitet. Tjugo av dem är från institutionen på kliniska vetenskaper. 
Se filmen!


Vill du bli doktorand och bidra med ny kunskap, se hit

Detta erbjuder vår institution för dig som doktorand!


Professorsinstallation 2016

Fem professorer vid institutionen för kliniska vetenskaper kommer installeras vid årets Professorsinstallation 13 maj
i Konserthuset

  • Kate Abrahamsson, professor i barnkirurg
  • Silvana Naredi, professor i anestesiologi och intensivvård
  • Jonas Nilsson, professor i experimentell cancerkirurgi
  • Jan Sunnegårdh, professor i barnkardiologi
  • Ann-Marie Wennberg Larkö, professor i dermatologi och venereologi

Mer information kommer publiceras här...

Utdelning av priserna för bästa avhandling 2015

UTMÄRKELSER. Tisdag 17 maj hölls den festliga utdelningen av priserna för bästa avhandling i Academicum.

Till bästa avhandling på institutionsnivå utsågs hos oss
Per Wekell
(avd för pediatrik) avhandling - Paediatric Autoinflammatory Diseases: Conceptual, Clinical and Mechanistic Dimensions.

Avhandling fokuserar på tre autoinflammatoriska sjukdomar hos barn i Sverige idag; familjär medelhavsfeber (FMF), periodisk feber, afte, pharyngit och adenit (PFAPA) och synovit, akne, pustulos, hyperostos och osteit (SAPHO).

Läs mer och se bilder på AkademiLiv

Pris för bästa avhandling vid Sahlgrenska akademin har delats ut sedan 2009.

Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2017-03-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?